Keva tutkii ammatillisen kuntoutuksen onnistumista

Eläkkeet Työkyky
Eläkkeet Työkyky

Keva käynnisti tämän vuoden alussa tutkimuksen ammatillisen kuntoutuksen onnistumisesta. Tutkimus tuo lisätietoa ammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta julkisella sektorilla, Työterveyslaitos julkaisi toukokuussa oman väestötasoisen tutkimuksensa aiheesta.

Kevan kuntoutuspäällikkö Sirpa Reijonen kertoo, että kuntoutuksen vaikutusta pitkällä tähtäimellä tulee seurata. Hän arvioi kokemuksen perusteella, että ammatillisella kuntoutuksella on yleensä enemmän vaikuttavuutta, jos työnkuvassa tapahtuu riittävästi muutosta tai henkilö siirtyy kokonaan uusiin työtehtäviin. Palaaminen omaan työhön tarjoaa usein helpon ratkaisun, mutta voi myös johtaa siihen, että sama ongelma on edessä muutaman vuoden kuluttua. 

- Kevan tavoitteena on ollut lisätä kuntoutussuunnitelmissa koulutusten ja työhönvalmennusten määrää, jotta henkilöillä olisi mahdollisuus siirtyä työkyvyn kannalta sellaisiin työtehtäviin, jossa työnkuvassa on tapahtunut todellisia muutoksia, Sirpa Reijonen kertoo.

Ammatillista kuntoutusta tutkitaan sekä tilastollisesti että haastatteluin

Kevan loppuvuonna 2019 valmistuvassa tutkimuksessa seurataan pitkällä aikavälillä julkisen sektorin ammatillisen kuntoutuksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen aineiston kerääminen on meneillään.

- Tutkimuksessa selvitetään mm. miten aloitusajankohta tai kuntoutuksen muoto vaikuttaa ammatillisen kuntoutuksen onnistumiseen ja mikä on kuntoutujan oma kokemus kuntoutuksesta. Lisäksi selvitetään, miten Keva voi auttaa asiakasta kuntoutusprosessin aikana, kertoo työelämäasiantuntija Laura Pekkarinen.

Kuntoutuksen onnistumista arvioidaan myös tutkimalla, kuinka suuri osa töihin palanneista jatkaa työssä useiden vuosien ajan kuntoutuksen jälkeen.

Lisätietoja:
Sirpa Reijonen, kuntoutuspäällikkö, puh. 020 614 2617
Laura Pekkarinen, työelämäasiantuntija, puh. 020 614 2748