Joka kolmas kuntatyöntekijä eläkkeelle kymmenen vuoden aikana

Eläkkeet Työelämä
Eläkkeet Työelämä

Uusimpien ennusteiden mukaan lähes joka kolmas kuntatyöntekijä eli yli 170 000 henkilöä jää eläkkeelle seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Valtiotyöntekijöistä jopa useampi kuin joka kolmas eli noin 35 000 henkilöä eläköityy vuoteen 2029 mennessä. Luvut ilmenevät julkisen alan työeläkevakuuttaja Kevan tuoreista ennusteista.

Ammattiryhmien välillä on eläköitymisessä isoja eroja. Vanhuuseläkkeelle jäädään eniten opetusalan johtajien, lastenhoidon johtajien, ylilääkärien ja osastonhoitajien ammattiryhmissä. Nämä ovatkin tyypillisesti työurien loppuosiin painottuvia tehtäviä.

Eläköitymisessä on kuntakoon mukaan eroja siten, että mitä pienempi kunta sitä suurempi osuus vakuutetuista on arvion mukaan jäämässä seuraavan kymmenen vuoden aikana vanhuuseläkkeelle. Työkyvyttömyyseläkearviot eivät juuri vaihtele kuntakoon mukaan.

Täysien työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden arvioidaan olevan kaikkein suurinta maatalouslomittajilla, kehitysvammaisten hoitajilla ja henkilökohtaisilla avustajilla.

Osatyökyvyttömyyseläkkeitä arvioidaan olevan suhteellisesti eniten välinehuoltajilla, sosiaalialan hoitajilla ja kätilöillä. Pienimpien työkyvyttömyyseläkealkavuuksien ammattiryhmiä taas ovat peruskoulun ja lukion opettajat sekä luokanopettajat, johtaja-ammatit ja palomiehet.

- Kunta-alan eläköitymiskehitys näyttäisi lähivuosina vielä jonkin verran kiihtyvän. Erityisen huolestuttavaa on työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien suuri määrä ja sen kohdentuminen osittain samoille ammattialoille, joissa on jo pulaa työvoimasta, kuten hoiva-alalla, sanoo Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen. Esimerkiksi vuonna 2019 eri hoitajanimikkeillä toimivista jäi vanhuuseläkkeelle 2 100 ja työkyvyttömyyseläkkeelle 1 600 henkeä.

- Seuraavan 10 vuoden aikana vanhuuseläkkeelle arvioidaan hoitoalalta jäävän 29 000 ja työkyvyttömyyseläkkeille 14 000 henkilöä, sanoo Kietäväinen. - Pelkästään lähihoitajia ennustetaan jäävän vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle vastaavana aikana yli 18 000 henkilöä. Luvassa on jättimäinen murros hoiva-alan työvoimatarjonnassa, Kietäväinen kuvaa.

Kietäväisen mukaan eläköitymiset uhkaavat erityisesti heikentää väestöään menettävillä alueilla kuntien palvelutuotantokykyä.

- Edessä olevan työvoimapulan ehkäisemiseksi on uudistettava opiskelijapaikkojen kohdentumista, lisättävä työperäistä maahanmuuttoa ja edistettävä eläkeläisten työhön osallistumista sekä lisättävä osatyökykyisten mahdollisuuksia työhön osallistumiseen, Kietäväinen painottaa.

Ennusteessa on nähtävissä alueellisia eroja. Vakuutettujen ikärakenteen vuoksi vanhuuseläköityminen on pienintä Ahvenanmaalla sekä Uudellamaalla ja suurinta Kymenlaaksossa ja Satakunnassa. Tarkemmat maakuntakohtaiset ennusteet julkaistaan helmikuun puolivälissä.

Kunta-alan ja valtion eläköitymisennuste 2020-2039.pdf (519 kb)

 

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 0400 486 043
tilastoanalyytikko Petra Sohlman, p. 041 547 1745
tilastopäällikkö Katinka Lybäck, p. 0400 320 367