Jatkuva oppiminen on tärkeä osa työelämää

Palvelut Työkyky
Palvelut Työkyky

Osaamisen kehittäminen, työtehtävien monipuolistaminen ja uusien työtehtävien kokeileminen auttaa työntekijää kohti mielekästä urapolkua ja tukee työkykyä. Osaava henkilöstö rakentaa myös tärkeän pohjan koko organisaation uudistumis- ja kilpailukyvylle.

Osaamisen puutteet puolestaan näkyvät työhyvinvoinnissa ja työn laadussa ja kuormittavat koko työyhteisöä työntekijöistä esihenkilöihin.

Keinoja osaamisen kehittämiseen

Liittämällä osaamisen kehittämisen osaksi arkista työkykyjohtamistasi, voit tukea työntekijöidesi työtyytyväisyyttä, työkykyä ja urakehitystä.

Oppimisympäristöstä löydät koulutussisältöä ja konkreettisia keinoja osaamisen kehittämiseen. Uudessa oppimateriaalissa pureudutaan mm. siihen, miten osaamisen kehittäminen tukee työhyvinvointia ja työuraa ja miksi se kannattaa tuoda osaksi työkyky- ja työurajohtamisen strategiaa. Esittelemme myös Kevan asiantuntijatietoon ja tutkimuksiin perustuvia konkreettisia keinoja ja työkaluja osaamisen kehittämiseen.

Osaamisen kehittämisen oppimateriaali löytyy ”Työurajohtaminen” oppimiskokonaisuudesta.