Kontinuerligt lärande en viktig del av arbetslivet

Arbetsförmåga Tjänster
Arbetsförmåga Tjänster

Kompetensutveckling, mångsidigare arbetsuppgifter och prövning av nya arbetsuppgifter hjälper arbetstagaren att skapa sig en meningsfull karriärväg och fungerar som stöd för arbetsförmågan. En kompetent personal utgör också grunden för hela organisationens omställnings- och konkurrensförmåga.

Brister i kompetensen återspeglar sig å sin sida i arbetshälsan och arbetets kvalitet och belastar hela arbetsplatsen från arbetstagare till chefer.

Konkreta åtgärder för kompetensutveckling

Genom att koppla kompetensutveckling till den dagliga arbetsmiljöledningen stöder du arbetstagarnas tillfredsställelse i arbetet, arbetsförmåga och karriärutveckling.

I Inlärningsmiljön finns utbildningsinnehåll och konkreta verktyg för kompetensutveckling. I det nya studiematerialet behandlas bland annat det sätt på vilket kompetensutveckling stöder arbetshälsan och karriären och varför kompetensutveckling gärna ska ingå i strategin för arbetshälsan och ledningen av yrkeskarriärer. Vi presenterar också sådana konkreta metoder och verktyg för kompetensutveckling som grundar sig på Kevas sakkunskap och forskning.

Studiematerialet för kompetensutveckling finns i studiehelheten ”Työurajohtaminen”.