Oppimisympäristössä viehättää laadukas sisältö ja monipuolisuus

Palvelut Työkyky Asiakkaat kertovat
Palvelut Työkyky Asiakkaat kertovat

Julkisen alan työnantajille suunnattua Oppimisympäristö-palveluamme on kehitetty erityisesti esimiesten, henkilöstöhallinnon ja johdon tarpeisiin työkykyriskien hallinnassa. Asiakkaidemme kokemukset palvelun käytöstä ovat olleet erinomaisia ja moni suunnittelee palvelun sisältöjen ottamista osaksi omaa koulutuskokonaisuuttaan.

Oppimisympäristön monipuolisia sisältöjä on hyödynnetty monen kokoisissa organisaatioissa. Palvelua on luonnehdittu ennen kaikkea hyödylliseksi, mutta myös käyttäjälähtöiseksi ja miellyttäväksi.

Oppimisympäristön sisällöt osaksi organisaation omaa koulutusmateriaalia

Helsingin kaupunki aikoo sisällyttää Kevan Oppimisympäristön materiaalit osaksi omia koulutuskokonaisuuksiaan. Palvelu on koettu erinomaiseksi lisäksi esimiesten ja asiantuntijoiden opintokokonaisuuksia, joita työnantaja tarjoaa.

- Aika on nykyään kultaakin arvokkaampi hyödyke työelämässä, eivätkä esimiehet ja asiantuntijat ehdi työnsä lomassa etsiä eri verkkosivuilta tietoa työhyvinvoinnin johtamisen tilanteisiin, kertovat Helsingin kaupungin työsuojelupäällikkö Leena Haakana ja työhyvinvointipäällikkö Titi Heikkilä.

Haakana ja Heikkilä arvelevat, että Oppimisympäristön laadukasta ja monipuolista sisältöä tullaan jatkossa hyödyntämään työhyvinvointiin ja työhyvinvoinnin johtamisen teemoihin liittyen: -Toivomme, että Oppimisympäristön kehittämistä ohjaa jatkossakin käytännön työelämän tarpeet ja kokonaisuutta kehitettäisiin lyhyillä informatiivisilla koosteilla eri käyttäjäryhmille.

Myös Päijät-Hämeen työhyvinvointiyhtymässä Oppimisympäristö otetaan esimiesten käyttöön organisaation omaa oppimisalustaa hyödyntäen. Palvelun käyttöönottoon on laadittu selkeät ohjeet. Käyttöoikeuksien tilaamisesta huolehtii koordinoidusti nimetty työhyvinvointiasiantuntija.

- Viestimme Oppimisympäristöstä esimiehille muun muassa tiedotteessamme ja esimiesaamuissa, kertoo työhyvinvointipäällikkö Marita Simola.

Apua perehdytykseen ja omien työkykyjohtamisen mallien ymmärtämiseen

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sotessa Oppimisympäristön materiaali on otettu jo laajasti henkilöstön käyttöön, erityisesti esimiestyön ja asiantuntijoiden tueksi.

- Erityisen hienoa on, että Keva mahdollistaa kumppaneilleen ilmaiseksi tällaisen oppimispaketin – kaikkea ei tarvitse tehdä itse, iloitsevat Siun soten työhyvinvointipäällikkö Kati Koppinen ja työhyvinvoinnin asiantuntija Pasi Huotari.

Koppisen ja Huotarin mukaan Oppimisympäristön sisällöt tukevat Siun Soten omien työkykyjohtamisen mallien ymmärtämistä ja ajattelua niiden takana: - Oppimisympäristön materiaali toimii hyvänä pohjana esim. esimiesten perehdyttämisessä - ikään kuin perustan valamisessa työkykyjohtamiseen.

Monipuoliset opintokokonaisuudet esimiesten käyttöön

Vantaan kaupunki ottaa kuluvan vuoden aikana käyttöön uuden sähköisen oppimisalustan, johon aiotaan koota mm. esimiesten perehdytysmateriaali. Kevan Oppimisympäristön materiaalia on tarkoitus hyödyntää esimiesten työkykyjohtamisen osaamisen kehittämisessä osana perehdytystä, mutta myös esimiesvalmennuksissa. 

- On hienoa, että yhteistyökumppanit voivat hyödyntää, ja vielä ilmaiseksi, Kevassa työstettyä materiaalia. Eikä pyörää tässäkään kohtaa tarvitse keksiä uudelleen, sanovat Vantaan kaupungin työhyvinvointikonsultit Heli Leander ja Sari Roivainen.

Oppimisympäristön materiaalissa Leanderia ja Roivaista viehättää laadukkaan asiasisällön lisäksi sen monipuolisuus: - Tarkoitus on, että esimiesten perehdytys rakennetaan siten, että Kevan materiaalista henkilö saa asiaan liittyvän yleisen tietoiskun ja sisältöä syvennetään Vantaan kaupungin omalla materiaalilla. Näin henkilö pääsee lähemmäksi käytäntöä ja konkretiaa perehtymällä Vantaan kaupungin toimintatapoihin.