Ilmastoryhmä yhdessä oppimisen asialla

Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus
Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus

Kevan sijoitustoiminnossa on vuodesta 2019 toiminut ilmastoryhmä, jonka tarkoituksena on vahvistaa ilmastoymmärrystä sijoittamisen näkökulmasta, tehostaa sisäistä oppimista Kevassa ja jakaa alan parhaita käytänteitä.

Ryhmässä on mukana salkunhoidon, sijoitusstrategian ja vastuullisen sijoittamisen asiantuntijoita.

- Rakennamme yhteistä ymmärrystä ilmastonmuutokseen liittyvissä teemoissa, kertoo apulaisjohtaja Anette Eriksson, joka johtaa ryhmän toimintaa.

Keskustelutilaisuudet syventyvät energiamurroksen ymmärtämiseen

Ilmastoryhmä päätyi valitsemaan vuosien 2022-2023 teemaksi energiamurroksen.

- Oman perehtymisemme lisäksi järjestämme Kevassa keskustelutilaisuuksia, jotka pureutuvat aiheeseen yksi energiamurroksen keskeinen osa-alue kerrallaan, Anette kertoo.

RuusunenJ.jpg


Huippuasiantuntijat alustajina 

Viime keväänä energiantuotannon globaalista nykytilasta sekä tulevaisuuden teknologioista ja niiden mahdollisuuksista ja haasteista alustivat Jero Ahola (LUT) ja Janne Peljo (EK).

Uutinen: Tulevaisuuden energiaratkaisuja pohdittiin Janne Peljon ja Jero Aholan johdolla

Marraskuussa oli vetyteknologian mahdollisuuksista ja haasteista kutsuttu alustamaan VTT:n Teollisuuden energia ja vety tutkimusalueen johtaja Antti Arasto, Nesteen vetyhankkeista vastaava johtaja Outi Ervasti, SSAB:n ympäristö- ja turvallisuusjohtaja Harri Leppänen ja Power-to-X-teknologian kehittäjä PX2 Solutionsin toimitusjohtaja Herkko Plit.

Tämän vuoden teemoina ilmastoryhmällä ovat sähköjärjestelmä ja -varastointi sekä tärkeät mineraalit ja materiaalitarpeet. Myös lämpimämpään ilmastoon sopeutumista pohditaan ryhmässä.

Huhtikuussa pidettiin keskustelutilaisuus, jossa pohdittiin mm. miten kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, kiihtyvä energiamurros sekä sähköistyvä yhteiskunta haastavat koko sähköjärjestelmää.

PuhujatB.jpgSähköjärjestelmän haasteista alustivat Rami Vuola (vas.), Kari Tuomala ja Jukka Ruusunen.

 

Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen alusti sähköjärjestelmästä Suomessa ja globaalisti. Hän esitteli näkymiä mm. energiakäytön tehostamiseen, teollisuuden ohjaukseen ja energiavarastoinnin kehitykseen.

Lisäksi tilaisuudessa puhuivat Merus Powerin (globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen sähkövarastoihin ja sähkönlaaturatkaisuihin keskittyvä teknologiayhtiö) toimitusjohtaja Kari Tuomala ja EPV Energian toimitusjohtaja Rami Vuola. EPV Energia on päästöttömän energiantuotannon edelläkävijä esimerkiksi tuulivoiman ja kotimaisen metsäenergian hyödyntämisessä ja mm. Pyhäsalmen pumppuvoimalan taustalla.

Kysymykset auttavat eteenpäin

Ympäristöpäällikkö Tuomas Helin kiinteistösijoitusyksiköstä oli ilmastoryhmän jäsenenä ollut suunnittelemassa tilaisuutta.

- Haasteena näissä huippuasiantuntijoiden esityksissä on se, miten tasapainoillaan sisällön osalta: niiden pitää olla yhtä aikaa riittävän yleistajuisia ja toisaalta tarjota tietoa uusimmista ratkaisuista ja tekniikoista. Samalla pitäisi pystyä kuvaamaan asioita yhtäältä Suomen ja toisaalta globaalista näkökulmasta.

Vanhempi salkunhoitaja Kati Bondorff vaihtoehtoisten sijoitusten tiimistä kertoi tilaisuuden antaneen lisää syvyyttä ymmärrykseen Suomen sähköverkoista.

- Oli myös kiinnostavaa nähdä, miten Suomen sähkö tuotetaan nyt ja tulevaisuudessa sekä mitkä haasteet ovat esimerkiksi tuulivoiman saamisessa tuulivoimalasta kotiosoitteeseeni. Aiheeseen enemmän syventyneiden kollegoideni kysymykset ja niiden pohjalta syntynyt keskustelu teki tilaisuudesta myös mukavan interaktiivisen.

keskusteluB.jpg


Arjen luksusta

Hyvien asiantuntijoiden etsiminen puhujiksi on salapoliisihommaa ja palautteiden perusteella tässä on onnistuttu hyvin. Osallistujat myös arvostavat hyvin suunniteltuja ja fasilitoituja tilaisuuksia, se on ajankäytön kannaltakin jo keskeistä.

- Valitsemme puhujat tarkkaan ja painotamme vuorovaikutuksen osuutta. Tilaisuuksissa on aina varattu aikaa keskusteluille ja se on tuntunut olevan onnistunut ratkaisu: yhdessä pohtien monimutkaisetkin teemat aukeavat ja opimme paremmin, Anette toteaa.