Eläke-ehdotus on uusi ja toivottu ratkaisu oman eläkkeen ennakointiin

Eläkkeet Palvelut
Eläkkeet Palvelut

Kevan uusi eläke-ehdotus tarjoaa mahdollisuuden ennakoida eläkkeelle jäämistä. Kevan asiakas voi tilata itselleen eläke-ehdotuksen sekä muistutuksen vanhuuseläkkeen lähestymisestä Omat eläketietosi -palvelussa. Eläke-ehdotus on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Keva selvitti kyselytutkimuksessa syksyllä 2023, kuinka moni suomalainen olisi kiinnostunut saamaan itselleen eläke-ehdotuksen veroehdotuksen tapaan. Eläke-ehdotuksen saamista ennen alimman eläköitymisiän täyttymistä kannatti jopa 9/10 vastaajasta. Erittäin hyödyllisenä palvelua pitivät 55–64-vuotiaat. Vain muutama prosentti vastaajista halusi tehdä itse eläkehakemuksen eikä halunnut eläke-ehdotusta.

Kevan asiakkaat voivat nyt tilata itselleen eläke-ehdotuksen sekä muistutuksen vanhuuseläkkeen lähestymisestä. Eläke-ehdotuksen voivat tilata ne, joiden eläkeikä on vahvistettu, mutta jotka eivät ole vielä täyttäneet alinta vanhuuseläkeikäänsä. He ovat tällä hetkellä vuosina 1960–1964 syntyneet.

Eläke-ehdotuksen voi tilata itselleen hyvissä ajoin. Asiakas saa sitten muistutuksen Kevasta vanhuuseläkkeen lähestymisestä noin kolme kuukautta ennen itse valitsemaansa päivämäärää. Lisäksi asiakas saa eläke-ehdotuksen, jossa on mahdollisimman tarkka tieto vanhuuseläkkeen määrästä.

Eläke-ehdotuksen tilannut asiakas saa lisäksi Kevalta infopaketit vuotta ennen sekä puoli vuotta ennen itse valitsemaansa eläkkeelle jäämispäivää.

- Eläke-ehdotuspalvelu on eläkettä suunnittelevan henkilön näkökulmasta valmennuskurssi eläkkeelle, hän saa infopaketeissa vinkkejä siitä, mitä eläkkeelle siirtyessä on hyvä huomioida. Lisäksi muistutamme häntä eläkkeen hakemisen ajankohdasta, jolloin eläke ei jää esimerkiksi vahingossa hakematta, summaa Kevan eläkejohtaja Eija Korhonen.

Palvelu on kehitetty, jotta asiakas voisi mahdollisimman hyvin ennakoida ja suunnitella eläkkeelle jäämistä oikean tiedon varassa: eläke-ehdotuksen perusteella asiakas voi tehdä päätöksen eläkkeelle jäämisen ajankohdasta, muuttaa alun perin suunnittelemaansa vanhuuseläkkeen alkamisajankohtaa tai perua sen kokonaan - ja jatkaa työelämässä. Ehdotuksen tilaaminen on vapaaehtoista, eikä se sido mihinkään.

- Moni on kiinnostunut eläkeasioista jo paljon aikaisemmin kuin varsinaisen eläkkeen hakemisen lähestyessä. Päätöksenteko ja tulevaisuuden suunnittelu oman elämän isoissa käännekohdissa on helpompaa oikean tiedon varassa, ja tässä olemme asiakkaan apuna, toteaa Korhonen.

Koska eläke-ehdotus perustuu oikeaan ja ajantasaiseen tietoon, sitä voidaan hyödyntää myös varsinaisessa eläkepäätöksessä, mikä nopeuttaa eläkkeen käsittelyprosessia. Kevaan saapuu vuosittain noin 22 000 vanhuuseläkehakemusta.

Lue tarkemmin, miten eläke-ehdotuksen voi tilata itselleen sivulta Eläke-ehdotus vuonna 1960 - 1964 syntyneille

Autamme asiakkaitamme myös muilla tavoilla ennakkoon

Kehitämme jatkuvasti muitakin ennakoivia palveluita asiakkaillemme. Kaikkien palveluiden tavoitteena on, että asiakas saa hänelle kuuluvat eläkkeet oikeaan aikaan.

  • Lähetämme asiakkaillemme infopaketin osittaisesta vanhuuseläkkeestä vuotta ennen kuin hän voi jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle.
  • Jos asiakkaamme on osatyökyvyttömyyseläkkeellä, lähetämme hänelle 9 kk ennen vanhuuseläkeiän täyttämistä tiedon vanhuuseläkkeen alkamisesta. Päätöksellä ohjeistetaan myös hakemaan osatyökyvyttömyyseläkkeen aikana tehdystä työstä kertynyt eläke.
  • Jos asiakkaamme tekee töitä eläkkeen aikana, siitä kertyy lisää eläkettä 68, 69 tai 70 vuoden ikään saakka. Tämä eläke pitää muistaa hakea erikseen. Kevan asiakas voi kuitenkin saada tämän eläkkeen maksuun myös automaattisesti, jos hän käy etukäteen antamassa suostumuksensa eläkkeen myöntämiseen Kevan Omat eläketietosi -palvelussa. Kun asiakas on antanut suostumuksensa, hänen ei tarvitse enää muistaa hakea eläkettä. Keva myöntää eläkkeen automaattisesti eläkkeen kertymisen yläikärajassa.
  • Palvelemme asiakkaitamme myös vaikeassa elämäntilanteessa entistä paremmin. Aloitimme syyskuussa 2022 palvelun, jossa lähetämme edunsaajille kehotuskirjeen hakea perhe-eläkettä, kun Kevasta eläkettä saanut tai Kevassa vakuutettuna ollut työntekijä on kuollut. Kirjettä alettiin lähettää, koska kokemuksemme mukaan osalta asiakkaistamme perhe-eläke on aiemmin jäänyt kokonaan hakematta tai sitä oli haettu pitkälti takautuvasti.