Eija-Maria Gerlander

Työelämäasiantuntija Kevassa

Työssä tarvitaan järkeä ja sydäntä

Yksi Keva-päivän 2018 keskeisistä teemoista oli työ ja työelämän muutokset. Aihetta lähestyttiin mm. talouden, työn historiallisen kehityskulun, soten, globaalien trendien, aivotutkimuksen ja johtamishaasteiden kautta. Kaikissa puheenvuoroissa oli kuitenkin yhteistä näkemys siitä, että työ muuntuu yhä vahvemmin työksi ihmiseltä ihmiselle.

Empatiaa ja inhimillisyyttä robottien rinnalla

Työ syntyy ihmisen tarpeista, ongelmista ja kysymyksistä. Helsingin yliopiston aivotutkija Katri Saarikivi totesi, että ihmisen tarpeisiin vastaava työ edellyttää luovaa ajattelua ja empatiaa.

On tärkeää ymmärtää toisen näkökulmaa ja osata kokea toisen tunteita sekä toimia tämän mukaan. Empatia nimittäin parantaa tutkitusti työn tehokkuutta ja edistää vaikkapa paranemista sairauksista.

Robotit ja tietokoneet tekevät jo nyt yhä tehokkaammin monia töitämme, kuten tiedon prosessointia ja päättelyä. Kun osa rutiinityöstä hoituu robottien käsissä, me ihmiset voimme keskittyä tekemään niitä asioita, joissa inhimillinen puolemme on korvaamaton.

Yhteistyö vaatii sopua

Valtakunnansovittelija Minna Helteen mukaan ihmiset tekevät riidat, eivät asiat.

Riitojen takana on usein huolia, joita ei avata eikä sanoiteta. Tietoa pantataan. Yhdessä tekeminen ja onnistuminen vaatiikin aina ihmisten välistä sopimista ja sovittelua. Se tuottaa uutta yhteistä ymmärrystä, luovia ratkaisuja ja mahdollistaa tulevaisuuden laadukkaan toiminnan. Tällöin pitkällä aikavälillä kaikki voittavat. Pelkällä järjen logiikalla ei riitoja ratkaista.

Johtaminen on itseohjautuvuuden valmentamista

Johtamisen tehtävä on tukea ja edistää itseohjautuvuutta ja työyhteisön työtä. Filosofia Akatemian Frank Martela ja Karoliina Jarenko haastoivat Keva-päivässä pohtimaan, tukevatko organisaation rakenteet itseohjautuvuutta vai ohjaavatko ne työntekijöitä passiivisiksi? Miten puretaan esteet ihmisen itseohjautuvuudelle ja yhteisen työn rakentumiselle?

Työntekijä on parhaimmillaan, kun hänelle syntyy tahto ja halu tehdä hyvää. Kun sekä sydän että aivot ovat työssä mukana, vastaa työ yhä paremmin asiakkaan tarpeisiin.

Työ inhimillisen tulevaisuuden rakentajana

Emeritusprofessori, tulevaisuustutkija Esko Valtaoja totesi, että ihmisellä on kaikki edellytykset ratkaista globaalit ongelmat sodista ilmastomuutokseen, jos niin päätämme. Kunhan aikaperspektiivi on riittävän pitkä. Tiedon ja teknologian kehityksen avulla pystymme rakentamaan oikeudenmukaisempaa ja parempaa maailmaa ihmiskunnalle raaka-aineita ja luontoa säästäen.

Työn merkitys ei tulevaisuudessa vähene. Sen tarkoitus vain muuttaa muotoaan. Työn tarkoitus tulevaisuudessa on ihmisen ja hänen lähipiirinsä henkisten ja sosiaalisten tarpeiden tyydyttäminen. Tulevaisuuden työssä tarvitaan yhä sekä järkeä että sydäntä.


 

Katso kaikki Keva-päivän videot ja esitysmateriaalit