Eläkkeet Työkyky
Sirpa Reijonen:

Tarina pieleen menneestä kuntoutuspolusta

Blogi 7.11.2019 Sirpa Reijonen
Eläkkeet Työkyky

Saara oli 50-vuotias sairaanhoitaja, jolla oli selkävaivoja. Hän oli hakeutunut niiden vuoksi työterveyshuoltoon. Saara jäi sairauslomalle. Selkä ei kuitenkaan ottanut parantuakseen ja työterveyshuolto ohjasi lopulta Saaraa hakemaan ammatillista kuntoutusta Kevasta.

Saara teki hakemuksen, ja sai päätöksen siitä, että hänellä on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen. Päätös olisi voimassa yhdeksän kuukautta, ja sinä aikana Saaran tulisi laatia varsinainen kuntoutussuunnitelma.

Päätöksen saatuaan Saara soitti Kevaan. Kuntoutusasiantuntija kertoi hänelle ammatillisesta kuntoutuksesta, ja ohjasi häntä keskustelemaan esimiehen kanssa mahdollisuuksista vaihtaa työnkuvaa. Saaran olisi hyvä siirtyä vähemmän selkää kuormittaviin työtehtäviin.

Myöhemmin Saara soitti uudelleen Kevaan ja kertoi, että selkää edelleen tutkitaan. Esimiehen kanssa hän oli sopinut, että työtehtäviin liittyvät selvittelyt jatkuisivat työpaikalla vasta tutkimusten jälkeen.

Saaran sairausloma jatkui, ja hän haki kuntoutustukea eli määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä, joka hänelle myönnettiin. Samassa yhteydessä Saaralle annettiin Kevasta uusi päätös ammatillisesta kuntoutuksesta, sillä edellisen päätöksen voimassaoloaika eli 9 kuukautta oli mennyt umpeen. Saara soitti kuntoutusasiantuntijalle, ja kertoi olevansa toiveikas sen suhteen, että voisi vielä palata omaan työhönsä. Muita työtehtäviä työnantajalla ei ole tarjota, eikä Saara itsekään ole halukas vaihtamaan alaa.

Puolen vuoden kuluttua Saara lähetti Kevaan kuntoutussuunnitelmahakemuksen, jolla hän haki työkokeilua omaan työhön palaamiseksi. Kolmen kuukauden työkokeilu myönnettiin, ja Saara palasi takaisin omaan työhönsä. Selkä ei kuitenkaan kestänyt kokopäivätyötä, ja Saaran epäselvä tilanne jatkui.

Annettiinko Saaralle kuntoutuspäätös liian aikaisin, koska tilanteen selvittelyt edelleen jatkuvat? Vai lähdettiinkö liikkeelle pikemminkin liian myöhään, koska Saara päätyi jo kuntoutustuelle? Kokemuksen mukaan todennäköisyys työhön palaamiselle heikkenee työssä poissaolon pitkittyessä. Näin ollen tilanteen jämähtäminen selvittelyihin voi johtaa ammatillisen kuntoutuksen kannalta huonoon lopputulokseen.

Onko Saaran tarinassa opetusta?

Kevasta annetaan vuosittain noin 4500 myönteistä päätöstä oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen. Ennakkopäätös kuntoutusoikeudesta on voimassa yhdeksän kuukautta, ja sinä aikana asiakkaan pitäisi laatia kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelman asiakas laatii yleensä yhdessä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Jos tämä ei jostain syystä onnistu, Keva voi kustantaa ulkopuolisen kuntoutusohjaajan asiakkaan avuksi suunnitelman laatimiseen.

Osalle asiakkaista käy tästä huolimatta kuten Saaralle. Asiat pitkittyvät, terveydentilaa ja työjärjestelyjen mahdollisuuksia selvitellään, mutta suunnitelmaa tai ainakaan pitkälle tulevaisuuteen katsovaa suunnitelmaa ei synny. Miksi näin käy?

Taustalla on varmasti useita tekijöitä, jotka voivat liittyä työntekijän terveyteen, motivaatioon tai osaamiseen, työterveyshuollon rooliin ja toimintaa, työntekijän työtehtäviin, esimiehen toimintaan tai työpaikan mahdollisuuksiin.

Toisinaan omasta työstä ei myöskään vain haluta päästää irti.

Neuvoni ammatillisen kuntoutuksen asiakkaallemme ja heidän esimiehilleen kuitenkin on: jos oma työ ei selvästi sovi omalle terveydelle, kannattaa rohkeasti lähteä etsimään muita vaihtoehtoja jo hyvissä ajoin. Omaan työhön palaaminen voi tarjota turvallisen ja helpon ratkaisun, mutta jäädä lyhytkestoiseksi.

Tutkittua tietoa tarvitaan

Keva selvittää ammatillista kuntoutusta tutkimuksessa, joka julkaistaan tammikuussa. Tavoitteenamme on saada tutkittua tietoa kuntoutukseen liittyvistä tekijöistä ja kuntoutuksen vaikuttavuudesta. Tulosten perusteella haluamme kehittää omaa toimintaamme entistä vaikuttavammaksi.


 
Lisää aiheesta

Kirjottaja Sirpa Reijonen
Sirpa Reijonen Kuntoutuspäällikkö

Kirjoitan työurien tukemisesta ja niiden mahdollisuuksista kuntoutuksen näkökulmasta.

Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia