Eläkkeet Keva Työelämä
Timo Kietäväinen:

Syntyvyyden lasku vaikuttaa, mutta ei eniten työeläkkeisiin

Blogi 19.11.2018 Timo Kietäväinen
Eläkkeet Keva Työelämä

Kiinnostavaa on ollut seurata perjantaina (16.11.) Tilastokeskuksen julkaiseman väestöennusteen pohjalta käytyä keskustelua. Kävi pitkälti niin kuten arvelin, eli ryhdyttiin vaatimaan muutosta työeläkejärjestelmään, vaikka Eläketurvakuskuksen (ETK) tunnetusti luotettavien viestien mukaan ennustettu syntyvyyden lasku aikaansaa korotuspaineita eläkemaksuihin vasta hyvin pitkällä viiveellä.

On ollut hienoa havaita, että useissa puheenvuoroissa on pohdittu lapsiperheiden asemaa ja aseman kohentamista, missä onkin runsaasti tehtävää. Samoin on tärkeää, että on pohdittu nykyisen epävarman yleisen ilmapiirin vaikutusta syntyvyyteen.

Sen sijaan en ole huomannut aihepiiriin liittyen juurikaan keskustelua työperäisen muuttoliikkeen lisäämisen tarpeesta, enkä siitä, että vaikeasti työllistyvien ja vajaatyökykyisten panosta työelämään pitäisi arvostaa nykyistä enemmän ja siihen pitäisi panostaa kunnolla.

Tarvitaan myös asennemuutosta: kaikkien työpanos on arvokasta. Samoin tulisi luopua mustavalkoajattelusta, että joko olemme työelämässä tai sitten sen ulkopuolella. On tärkeää myös kannustaa eri tavoin jo eläkkeelle siirtyneitä ja eläkeikää lähestyviä jatkamaan työelämässä, vaikka edes osa-aikaisesti.

Edellä luettelemani tekijät ovat syntyvyyttä nopeampia tapoja parantaa työllisyysastetta ja turvata työvoiman saatavuutta sekä varmistaa työeläkejärjestelmän kestävyyttä.

Työeläkejärjestelmän kestävyyteen vaikuttaa siis lasten syntyvyyden ohella monet tekijät:

  • työperäinen maahanmuutto
  • suomalaisen työn kilpailukyky
  • vaikeasti työllistyvien työllistyminen
  • eläkeläisten ja eläkeikää lähestyvien työskentely työelämässä ja
  • työeläkevakuuttajien sijoitusten pitkän aikavälin tuotto.

Näihin kaikkiin tekijöihin kohdistuu runsaasti paineita, jotka haastavat mm. työeläkejärjestelmäämme ja yhteiskuntaamme.

Syntyvyyden lasku vaikuttaa siis yhteiskuntaamme monella muulla tapaa voimakkaammin, kuin työeläkemaksujen korotuspaineen kautta, mitä sitäkään ei ole syytä väheksyä.

Syntyvyyden vähentymisestä ilmiönä olisi tarpeen käydä perusteellinen keskustelu ja arvioidea sitä syvällisesti. Toivottavasti tämä aihe nousee myös lähestyvien eduskuntavaalien keskustelussa keskeisten aiheiden joukkoon ja vaikuttaa seuraavan hallitusohjelman linjauksiin.


Lisää aiheesta:

Kirjottaja Timo Kietäväinen
Timo Kietäväinen Toimi Kevan toimitusjohtajana vuodesta 2016 vuoden 2021 lokakuun loppuun. Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia