Väestöennuste haastaa eläkejärjestelmää

Keva Työelämä
Keva Työelämä

Tilastokeskus julkaisi perjantaina 16.11. uuden väestöennusteen. Sen mukaan Suomessa olisi vuonna 2030 alle 15-vuotiaita henkilöitä 760 000 ja vuonna 2030 määrä tippuisi jo alle 700 000. Näin vähän alle 15-vuotiaita on Suomessa viimeksi ollut 1870-luvun lopulla. Vielä 1970-luvulla maassamme oli miljoona alle 15-vuotiasta.

Vuosi 2018 tulee olemaan kolmas vuosi peräkkäin, kun Suomessa kuolee ihmisiä enemmän kuin syntyy. Syntyneiden määrä jatkaa ennusteen mukaan laskuaan ja kuolleiden määrä nousee eliniän pidentymisestä huolimatta.

väestö iän mukaan.PNG

Syntyvyyden lasku heijastuu työikäisen väestön määrään viiveellä. Työikäisen väestön määrä on vähentynyt viimeisen kahdeksan vuoden aikana yli 100 000 henkilöllä, ja työikäisen väestön odotetaan edelleen vähenevän vuoteen 2030 mennessä 57 000 henkilöllä nykyisestä. Työikäisten (15–64-vuotiaiden) osuus väestöstä pienenee nykyisestä 62 prosentista 60 prosenttiin vuoteen 2030 ja 58 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Vuonna 2050 työikäisten väestön määrä olisi runsaat 200 000 nykyistä pienempi.

- Tilastokeskuksen odotettu väestöennuste vahvisti tänään sen, mistä monessa eläkealan kahvipöytäkeskustelussa on supistu hiljaa: Syntyvyyden lasku haastaa eläkejärjestelmän. Tilastokeskuksen ennuste syntyvyydestä antaakin paljon pohdittavaa suomalaiselle yhteiskuntapolitiikalle, arvioi toimitusjohtaja Timo Kietäväinen.

- Eläkejärjestelmän kannalta suurin merkitys on syntyvyyden lisäksi työssä olevan väestön määrällä. Syntyvyyden ja maahanmuuton ohella työssä olevan väestön määrään vaikuttavat monet keskeiset yhteiskunnalliset kysymykset ja haasteet, kuten suomalaisen väestön osaaminen ja koulutus, työelämän muutokseen ja työttömyyteen liittyvät asiat sekä millainen kansantalouden toimintaympäristö meillä on. 

- Eläkejärjestelmä sinänsä on maassamme hyvässä kunnossa. Vuoden 2017 alusta voimaan tullut eläkeuudistus on parantanut merkittävästi sen kestävyyttä. Kuitenkin kestävyyttä on mahdollista vielä parantaa entisestään. Väestöennuste tuokin yhden lisänäkökulman mukaan keskusteluun mahdollisesta kunnallisen ja julkisen eläkejärjestelmän yhdistämisestä, Kietäväinen summaa.  

Tilastokeskuksen väestöennustetiedote

Katso Tilastokeskuksen video