Digitalisaatio Palvelut Työelämä
Tero Manninen:

Porukassa on mukavampaa

Blogi 21.6.2017 Tero Manninen
Digitalisaatio Palvelut Työelämä

Useimmista meistä porukassa on mukavampaa kuin yksin. Yhteiskehittämisellä voidaan kerätä organisaation työntekijät ja asiakkaat yhteen, jolloin mukavuuden lisäksi saadaan aikaan tuloksia ja asiakkaita parhaiten palvelevia ratkaisuja.

Nyt hyvin nopeasti muuttuvassa maailmassa olemme yhä useammin epävarmuuden alueella niin yksilöinä kuin organiosaatioinakin. Organisaatioiden epävarmuus liittyy asiakaskunnan mielen ja käyttäytymisen muutokseen, jota digitalisaatio on mahdollistanut ja vauhdittanut. Vauhti on melkoinen. Ja eniten ulapalla ovat olleet monet perinteiset toimijat, jotka eivät ole huomanneet riittävän ajoissa maailman ja liiketoiminnan muutosta. Esimerkkejä on monia niin maailmalta kuin koto-Suomestakin.

Yhteiskehittäminen vastaa osaltaan digitalisaation mahdollisuuksiin, mutta miksi? Koska maailma muuttuu vauhdilla, meillä kullakin on yhä vähemmän tietoa siitä, millainen maailma meillä on huomenna edessä. Maailman muuttuessa pystymme hallitsemaan tulevaisuuden skenaarioita heikommin kuin aiemmin. Yhteiskehittämisellä, eli sillä, että otamme organisaation kehittämiseen mukaan niin kaikki työntekijät, asiakkaat kuin muutkin sidosryhmät, saadaan monimuotoisessa maailmassa eri näkökulmia ja näkökohtia esille, voidaan puhua myös parviälystä.

Ainoastaan asiakkaan armoilla toimivat organisaatiot näkevät huomisen

 
Yhteiskehittäminen voi tuntua työläältä ja ennen kaikkea se alistaa kehittämisessä organisaation asiakkaan armoille. Organisaatio tulee läpivalaistuksi, joten se vaatii oikeanlaista nöyryyttä, suurta avoimuutta ja halua katsoa asioita toisen silmin. Kullekin meistä ei aina helpoin homma henkilökohtaisessa elämässäkään. Mutta ainoastaan asiakkaan armoilla toimivat organisaatiot näkevät huomisen, sillä paras asiakaskokemus ei synny kenenkään työpöydällä vaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.

Keva on jonkin aikaa ollut yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun poluilla. Asiakasraadit, jotka ovat mukana kehittämässä ja kommentoimassa Kevan palveluja, palautteen hyödyntäminen kehittämisideoiksi ja yhteiskehittämisen työpajat ovat konkreettisia ilmenemismuotoja.

Yksi esimerkki yhteiskehittämisestä on nyt käynnissä oleva Omat eläketietosi -palvelun kehittäminen Viima-työkalulla. Kevan asiakkaat voivat ehdottaa omia näkemyksiään palvelujen parantamiseksi, kommentoida muiden ehdotuksia ja tykätä parhaista ideoista.

Kevassa yhteiskehittämisen näkökulmaa on vahventanut myös Laurean ja Tampereen yliopiston vetämä USCO-projekti. Yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa olemme projektin puitteissa kehittämässä itsemme lisäksi työvälineitä digitalisaation syventämiseksi suomalaisessa yritys- ja yhteisökentässä.


PS. USCO-hackatonissa 10. lokakuuta olemme kehittämässä 100-vuotiaalle Suomelle uusia palveluinnovaatioita, lue aiheesta

#digitalisaatio #yhteiskehittäminen #palvelumuotoilu #asiakaskokemus #uscoproject

Kirjottaja Tero Manninen
Tero Manninen Kirjoittaja toimi Kevassa kehittämispäällikkönä Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Uusimmat kirjoitukset

Lue lisää blogikirjoituksia