Keva
Timo Kietäväinen:

On kiitosten aika

Blogi 28.10.2021 Timo Kietäväinen
Keva

Kauteni Kevan toimitusjohtajana on tullut viimeisiin päiviin ennen eläkkeelle siirtymistä. Kuluneen viiden ja puolen vuoden aikana Keva on uudistunut voimakkaasti ja noussut työeläkealan luotetuimmaksi toimijaksi.

Aloitin Kevan toimitusjohtajana toukokuussa 2016. Tunnelmat olivat perusteellisen taloon tutustumisen jälkeen kaksijakoiset. Toisaalta tiesin, että Kevan perustoiminnot, kuten sijoitustoiminta ja eläkkeiden ratkaisutoiminta toimivat erinomaisesti, mutta talon ilmapiirissä oli aiempien vuosien julkisuustapahtumien takia haasteita - organisaatio oli ymmärrettävästi ”siipi” maassa.

Hallitus antoi ensimmäiseksi tehtäväkseni Kevan tilanteen normalisoinnin. Tiedostin hyvin, että yksin tuota tavoitetta ei ole mahdollista toteuttaa, vaan kevalaiset on saatava mukaan ja hallituksen sitoutuminen uudistuksiin on varmistettava.

Uudistunut Keva on työeläkealan luotetuin

Aloitimme Kevan uudistusten samansuuntaistamisen ja uusien, erityisesti sähköisten asiakaspalvelujen kehittämisen sekä toteutimme kiireellisimmät organisaation tarkistukset. Keva-talon muuttui monitilaympäristöksi, ja saimme samalla kaikki kevalaiset saman katon alle!

Aloitimme strategian perusteellisen uudistustyön. Uusi strategia hyväksyttiin Kevan hallituksessa maaliskuussa 2019.

Sen kolmeksi kärjeksi asetettiin tavoite olla toimialan tehokkain, tarjota parasta asiakaskokemusta sekä olla sijoitustuotoissa maan kärjessä. Keva on tällä hetkellä kaikkea tuota. Myös logo ja värimaailma uusittiin kokonaan symboloimaan uudistuvaa Kevaa.

Kevan kannalta oli erittäin merkittävää, että keväällä 2019 eduskunta sääti Kevan lakisääteiseksi tehtäväksi työkyvyttömyyden ehkäisytoiminnan ainoana työeläketoimijana.

Kevan uusi organisaatio ja johtamisjärjestelmä otettiin käyttöön viime vuoden kesäkuussa toteuttamaan Kevan strategiaa.
Uudistukset on toteutettu avoimesti ja kevalaiset ovat olleet hyvin mukana, samoin hallitus erityisesti strategiaa uudistettaessa.

Kevassa päätettiin jo 2016, että pyrimme kääntämään julkisuuslain laajan soveltamisen vahvuudeksemme toimimalla avoimesti ja oppimalla virheistämme.

Keväällä 2016 Kevan hallitus tarkensi linjaustaan työeläkejärjestelmien yhdistämisen selvitystyöhön, mikä mahdollisti Kevan mukaan tulon yhdistämisen selvitysvalmisteluun. Selvitystyö kaatui tunnetusti lähinnä EK:n vastustukseen syyskuussa.

Olemme myös eri tutkimusten avulla selvittäneet, miten kansalaiset ja erityisesti työnantaja- ja henkilöstöasiakkaat suhtautuvat Kevaan. Se että asiakaspalaute, henkilöstön ja sidosryhmien tyytyväisyyttä mittaavien tutkimusten tulokset ja erilaiset luottamusmittarit ovat kehittyneet koko ajan parempaan suuntaan ja ovat nyt valtaosaltaan erinomaisella tasolla ovat vahvistaneet uskoamme siihen, että olemme tekemässä oikeita asioita.

Viimeksi laajassa Luottamus&Maine-tutkimuksessa Keva luokiteltiin toimialan luotetuimmaksi toimijaksi. Tämä oli tärkeä välietappi Kevan uudistumisessa ja vahvisti osaltaan organisaatiomme itsetuntoa.

Vaikka Keva on työeläketoimialan suurin, tehokkain ja luotetuin toimija, Keva on silti kaikkea muuta kuin valmis. Asiakkaiden ja sidosryhmien odotukset ja tarpeet kuitenkin muuttuvat koko ajan. Toimialalla on myös yhä enemmän kilpailua asiakkaista ja digitaalisuus ja robotisaatio tarjoavat koko ajan yhä huikeampia mahdollisuuksia toimintojen kehittämiseksi.

Viestikapula vaihtuu Kevan johdossa

Jään eläkkeelle marraskuun alussa ja samalla päättyy 1980-luvun alussa alkanut työurani. Olen kiitollinen siitä, että olen saanut tehdä työurani aikana hyvin erilaisia, itseäni kiinnostavia asioita.

Valmistumisen jälkeen ensimmäinen työpaikkani oli Juvan kunnan suunnittelusihteerin toimi. Sen jälkeen toimin kaksi kautta kansanedustajana, minkä jälkeen Kunnallisliiton viimeisenä toimitusjohtajana. Ja kun kunta-alan järjestöt yhdistettiin, jatkoin Kuntaliiton varatoimitusjohtajana.

Yhteensä kuntajärjestöjen palveluksessa vuosia kertyi hieman yli neljännesvuosisata. Lopuksi sain toimia viisi ja puoli vuotta Kevan toimitusjohtajana. Julkishallinnon tehtävien ohella olen saanut toimia useiden yhtiöiden hallituksissa, jotka ovat antaneet paljon oppia ja ideoita sovellettavaksi julkisen sektorin kehittämiseen ja myös päinvastoin.

Jätän Kevan toimitusjohtajuuden hyvällä mielin. Jaakko Kiander vahvana alan ammattilaisena ja kokeneena johtajana on erinomainen henkilö johtamaan Kevaa jatkossa.

Kiitän julkisen alan eri toimijoita hyvästä yhteistyöstä useiden vuosikymmenten ajalta. On ollut hienoa olla uudistamassa julkista alaa kanssanne. Menestystä vaativiin tehtäviinne!

Kirjottaja Timo Kietäväinen
Timo Kietäväinen Toimi Kevan toimitusjohtajana vuodesta 2016 vuoden 2021 lokakuun loppuun. Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia