Työelämä Työkyky
Susanna Gardemeister:

Mitä työkykyriskin ennakoija voi oppia sijoittajalta?

Blogi 8.10.2019 Susanna Gardemeister
Työelämä Työkyky

Työkyky on kuin talo. Se talo on rakennettu terveydestä, osaamisesta, motivaatiosta, asenteista, työstä, työolosuhteista ja johtamisesta. Talon kuntoon vaikuttaa lisäksi ympäristö, johon se on rakennettu.

Parhaimmillaan työkykytalosta pidetään hyvää huolta ja sen johtaminen on tulevaisuuteen suuntautunutta toimintaa. Esimerkiksi työkykyyn liittyvät riskit on tunnistettu ja tiedostettu, mitä riskien toteutumisesta seuraa organisaation toiminnalle ja työkyvyttömyyskustannuksille.

Entäpä jos katsoo työkykytaloa ja sen johtamista sijoittajan silmin?

Työkykytalo sijoituksena

Hämeenlinnan kaupungin eläköitynyt henkilöstöjohtaja Raija Hätinen kysyi aikoinaan: ”Minkälaista työhyvinvointia osaamiseensa panostanut ihminen työssään ansaitsee? Mitä työnantaja tekee, että hän saa työntekijän loistamaan, antamaan parastaan?”.

Kun työntekijät voivat loistaa ja antaa parastaan, koko organisaatio menestyy.

Mitä jos sijoittaja kiinnostuu tällaisesta organisaatiosta?

Taloudellisten tekijöiden lisäksi sijoittaja arvioisi ainakin henkistä pääomaa ja toiminnan kestävyyttä. Hän kysyisi: Miten organisaatio menestyy pitkällä aikavälillä? Kannattaako tähän sijoittaa?

Työkykytalon kunnossapito

Työkykytalon tilannetta ja tulevia riskejä kustannuksineen voi sijoittajan tavoin järjestelmällisesti ennakoida. Onko oikeita asioita tehty ja onko osattu jättää tarpeetonta tekemättä?

Taloon voi tehdä kuntotarkastuksen ja sen pohjalta suunnitella ylläpidon ja tarvittavat korjaukset. Kun tilannekuva on kirkas, voi tarkentaa tavoitteitaan, valita yhteistyökumppaneita ja määritellä mittarit, joilla seurata aikaansaannoksia.

Työkyky on sijoittamisen arvoinen asia. Kannattaa kysyä: kuinka kestävällä pohjalla työkykytalomme on? Mitä tekemällä me menestymme nyt ja huomenna?

Miten sijoittaja meitä arvioisi?


Työkykytalomallin on kehittänyt professori Juhani Ilmarinen. Malli perustuu tutkimuksiin, joissa on selvitetty työkykyyn vaikuttavia tekijöitä. Ttl: Työkykytalo
Kirjottaja Susanna Gardemeister
Susanna Gardemeister Työelämäasiantuntija

Kirjoitan työhyvinvoinnista ja muutoksessa elämisestä.

Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia