Keva Talous ja sijoittaminen Työelämä Korona
Timo Kietäväinen:

Kun elämä pysähtyi – ja jatkui koronasta huolimatta

Blogi 18.12.2020 Timo Kietäväinen
Keva Talous ja sijoittaminen Työelämä Korona

Tämä vuosi jää varmasti kaikkien mieleen. Elämä pysähtyi koronaan. Kaikkien elämää uhkaavan pandemian globaalista uhasta oli puhuttu, paperilla siihen oli varauduttukin, mutta se tuli sittenkin yllättäen. Onneksi Suomessa etätyöskentely, sen edellyttämät välineet ja työtavat ja sähköiset palvelut oli jo aiemmin kehitetty niin pitkälle, että uudessa tilanteessa toimintakyky kyettiin säilyttämään sekä julkisen alan organisaatioissa että yksityisissä yrityksissä.

Tosin vakavilta iskuilta ei ole säästytty: moni toimiala Suomessa on kärsinyt poikkeusoloista voimakkaasti. Työttömyys on lisääntynyt, erilaiset eristäytymisestä ja yksinäisyydestä aiheutuvat ongelmat ovat lisääntyneet niin vanhusten kuin lasten ja nuortenkin parissa, vaikka itse virusepidemian hoidossa Suomi onkin selvinnyt maailman mittakaavassa hyvin.

Keva on tullut koronavuoden kuluessa asiakkaitaan vastaan monin tavoin.

Olemme vastuullisena toimijana auttaneet omistamissamme kiinteistössä toimivia erilaisin järjestelyin. Keva myös lykkäsi oma-aloitteisesti kunta-alan yritysten ja muiden yhteisöjen jäsenmaksuja korottomasti neljän kuukauden ajalta. Valtaosa em. jäsenyhteisöistämme hyödynsi tuota mahdollisuutta.

Julkisen sektorin työntekijät ovat kantaneet poikkeusoloissa keskeisen vastuun yhteiskunnan toimivuudesta terveydenhuollossa, sisäisessä turvallisuudessa, koulutuspalveluissa, kirkon diakoniatyössä ja monessa muussa.

Tästä panoksestanne teille kaikille julkisen sektorin työntekijät lämmin kiitos!

Kunta-alan eläkkeiden maksuvirhe saatiin korjattua

Vuodenvaihteen lähestyessä Kevassa tehdään tietojärjestelmiin paljon päivämäärämuutoksia. Yksi muutoksista oli virheellinen, eli kunta-alan eläkkeiden maksu tapahtui noin 400 000 kunta-alan eläkeläisen tilille virheellisesti 4.1.2021 sijasta joulukuun 17. päivä. Muita Kevasta maksettavia eläkkeitä virhe ei koskenut, vaan valtion, kirkon, Kelan sekä ensi vuoden alusta asiakkaaksemme tulevan Suomen Pankin eläkkeet maksetaan ajallaan.

Virhe huomattiin, kun Kevan tililtä tapahtui yli 420 miljoonan euron veloitus. Virheellinen maksatus pyrittiin perumaan, mutta mitään ei ollut enää tehtävissä. Tiedostimme välittömästi, että toimenpide saattaa aiheuttaa ongelmia eläkeläisille niin sosiaalietuuksien kuin verotuksenkin osalta. Julkistimme ongelman heti, pyysimme anteeksi ja aloitimme välittömästi toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi.

Kansaneläkelaitos selvitti tilanteen nopeasti ja julkisti jo 17.12. tiedotteen, jossa he kertoivat, ettei virheellä ole käytännössä vaikutusta Kelan maksamien etuuksien maksatukseen.

Myös verottajan ja valtiovarainministeriön edustajien kanssa on tänään (18.12.) löydetty ratkaisu, jolla tehty virhe oikaistaan siten, että kunta-alan eläkkeensaajille ei aiheudu asiassa verotuksellista haittaa. Keva korjaa maksuvirheen - eläkkeensaajan ei tarvitse tehdä mitään

Ratkaisu perustuu siihen, että Keva katsoo eläkkeensaajan saaneen perusteettoman edun virheen vuoksi ja tämä virhe oikaistaan alkuperäisenä maksupäivänä 4.1.2021. Maksusuoritusta ei siis tapahdu tällä korjaustoimenpiteellä kumpaankaan suuntaan, vaan tämä on tekninen maksuajo, jolla saamme eläketulon kohdistumaan oikein vuosille 2020 ja 2021, ja myös tulorekisterin tiedot ja muut vuosi-ilmoitukset saadaan oikein. Näin ollen eläkkeensaajille ei aiheudu mitään tästä tapahtumasta johtuvia verovaikutuksia.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että seuraava kunta-alan eläkeläisten käyttöön tuleva eläke maksetaan helmikuun alussa, kuten jo virheen huomattuamme ilmoitimme.
Tapahtunut virhe on äärimmäisen ikävä, eikä tuon mittaluokan virhettä ole Kevassa tapahtunut aiemmin. Teemme kaikkemme, ettei tällainen toistu. Onneksi virhe saatiin korjattua siten, ettei siitä aiheudu ongelmia eläkeläisillemme.

Kiitos valtiovarainministeriön, Verohallinnon ja Kelan edustajille hyvästä yhteistyöstä ongelman ratkaisemisessa.

Etätyötä ja yhdessä oppimista asiakkaiden kanssa

Keva siirtyi monien muiden lailla maaliskuussa pääsääntöisesti etätyöhön.

Sitä ennen, parin päivän valmisteluajalla, muutimme Kevan suurimman vuotuisen sidosryhmätapaamisen, Keva-päivän läsnäolotilaisuudesta verkkotapahtumaksi. Tämän muutoksen teimme onnistuneesti jo pari päivää ennen kansallisia suosituksia, sillä halusimme varmistaa tapahtumaan osallistuvien turvallisuuden.

Tämän jälkeen olemme opiskelleet verkkotapahtumien järjestämistä, niin kuin kaikki muutkin. Ja valtavan paljon on opittukin, yhdessä asiakkaittemme kanssa!

Kevan toimintaa on kyetty kehittämään. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaiden palveluita on uudistettu ja on ollut ilo huomata kuinka hyvin asiakkaat ovat ottaneet uudistuneita sähköisiä palveluita käyttöön.

Saamamme asiakaspalaute on ollut erittäin hyvällä tasolla. Toki on myönnettävä, että etätyöoloissa toimintojen kehittäminen on monessa suhteessa ollut haasteellisempaa kuin aiemmin. Sitäkin suuremmalla syyllä olemme iloisia onnistumisista.

Koronan jälkeiseen aikaan Keva siirtyy entistä vahvempana digitalona ja ymmärrys myös asiakkaittemme digitaalisten palvelujen tarpeista ja mahdollisuuksista on kasvanut huikeasti. Olemme oppineet yhdessä.

Sijoitukset romahtivat, mutta ovat elpyneet huipputasolle

Sijoitustoiminnassa tämä vuosi on ollut maaliskuun rajun romahduksen ja sen jälkeisen pääomamarkkinoiden, erityisesti osakemarkkinoiden rajun nousun aikaa, mitä keskuspankkien ennennäkemätön rahapolitiikka ja eri hallitusten elvytystoimet ovat vauhdittaneet.

Kevan sijoitukset nousivat tammikuussa 2020 uuteen ennätykseensä ja romahtivat sitten maaliskuussa noin 9 miljardia. Vuoden kuluessa tuo romahdus on kurottu umpeen ja viime vuoden lopun ennätyksellinen 56,2 mrd. euron taso on nyt ylitetty selvästi.

Työfiilikset erittäin hyvällä tasolla

Olemme jo vuosien ajan tutkineet kevalaisten työfiiliksiä viikoittain. Kevafiilis -mittauksen fiilikset ovat pysyneet kaikkien etätyöviikkojen aikana erittäin hyvällä tasolla.

Toki on ollut havaittavissa, että poikkeusolot vaikuttavat meihin eri tavoin. Myös Kevassa tämä on edellyttänyt esimiestyöltä, HR:ltä ja työterveyshuollolta aivan uudenlaista otetta ja uusia toimintatapoja.

Kevalaisten parissa vastuu työkavereiden hyvinvoinnista on näkynyt selvästi koko vuoden ajan. Kaveria ei ole jätetty.

Vuoden lopulla valmistui Pohjoisranta-BCW:n sidosryhmiemme edustajien vastauksiin perustuva mainetutkimus, joka on tehty kolme kertaa peräkkäin, vuosina 2016 ja 2018 ja nyt tänä syksynä. Hienoa oli havaita, että aivan kaikilla mittareilla mitattuna Keva on edennyt ja saavuttanut kokonaistuloksissa erinomaisen tason.

Kevan hallinto uudistui

Kevan organisaatio ja johtamisjärjestelmä uudistettiin onnistuneesti etätyön oloissa ja otettiin käyttöön kesäkuun alussa. Myös Kevan luottamushenkilöjärjestelmä uudistui elokuussa: valtuuskunnan sijaan tuli valtuutettujen kokous, hallituksen asema vahvistui ja hallintoomme tuli kaikkien kunta-alan työntekijäpuolen pääsopijajärjestöjen ja kokonaan uutena KT-Kuntatyönantajien edustus.

Tämän vuoden aikana on myös jatkettu työryhmässä työeläkejärjestelmien yhdistämisvalmistelua.

Pandemia on vaikuttanut myös tähän valmisteluun, mutta yhä realistista on tavoitella mietinnön valmistumista ensi vuoden loppupuolella. Odotetusti valmistelun edetessä on esiin tullut vaikeita haasteita, joiden ratkaiseminen edellyttää aitoa pyrkimystä saada aikaan toimiva ratkaisu, joka on eri toimijoiden ja erityisesti veronmaksajien kannalta hyväksyttävissä. Ensi vuosi näyttää, miten tässä onnistutaan.

Kaiken kaikkiaan vuosi 2020 jää muistiimme erittäin poikkeuksellisena vuotena, jolloin koko maailmassa, Suomessa ja myös Kevassa otettiin huima digiloikka, joka muutti pysyvällä tavalla tapaamme toimia.

Kiitos kaikille yhteistyökumppaneillemme tämän vuoden yhteistyöstä!

Jouluiloa ja rentouttavaa lomaa sekä hyvää, koronasta vapauttavaa uutta vuotta!

Kirjottaja Timo Kietäväinen
Timo Kietäväinen Toimi Kevan toimitusjohtajana vuodesta 2016 vuoden 2021 lokakuun loppuun. Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia