Yhteisellä hankematkalla: projektipäällikkö Miia Haverinen

Kestävää työelämää
Kestävää työelämää

Kevan Kestävää työelämää -hankkeen projektipäällikkö Miia Haverinen purkaa tiedolla johtamista käytännön tasolle ja uskoo, että viisaus piilee moniammatillisessa tiimissä.

miia haverinen 2.png

Miten hankematkasi on käynnistynyt, Miia?

Hankematka on käynnistynyt vauhdikkaasti. Syksyllä 2022 kirkastimme projektissamme kehitettävän työnantajan toiminnanohjauspalvelun konseptia asiakashaastatteluin. Visiointi on edistynyt hienosti ja projektissa on otettu jatkuvasti harppauksia eteenpäin.

Mitä työpäiviisi tällä hetkellä kuuluu?

Kehitämme koko julkisen sektorin käyttöön tulevaa työnantajan toiminnanohjauspalvelua palvelumuotoilun menetelmin. Palvelun tarkoituksena on tuottaa reaaliaikaisempaa tietoa työyhteisöjen koetusta hyvinvoinnista sekä tarjota tämän perusteella toimintasuosituksia, joista on aidosti apua arjen johtamistyössä. Jatkuva tilanneseuranta auttaa ennakoimaan ja kohdentamaan tukea jo ennen kuin ongelmat ovat paisuneet mittaviksi.

Juuri alkavan pilottijakson aikana testaamme palvelun elementtejä yhdessä päiväkotien kanssa. Tämä auttaa meitä ymmärtämään, miten palvelu istuu myös sellaiseen arkeen, jossa työtä ei tehdä säännöllisesti laitteiden parissa.

Omia tehtäviäni ovat yleiset projektihallinnolliset tehtävät. Tärkein tehtäväni on tuoda oikeat asiantuntijat saman pöydän äärelle ja mahdollistaa projektia eteenpäin vievä tekeminen, oli kyse asiakastyöstä tai teknisten asioiden edistämisestä. Viisaus piilee moniammatillisessa tiimissä.

Mikä projektissa erityisesti innostaa sinua?

Työhyvinvoinnin tiedolla johtamisen käsitteen purkaminen arjen käytännöiksi inspiroi minua. Haluan nähdä, miten saamme muutettua tietoa teoiksi palvelun avulla.

Odotan sitä, että matkan varrella pystymme taklaamaan uuden työkalun arkeen kytkeytymisen sekä henkisen ja teknisen puolen haasteita. Suora kontakti palvelun tuleviin loppukäyttäjiin, eli työyhteisöihin ja työnantajiin on palvelun kehityksen kannalta oleellisinta. Meidän täytyy kuulla, mitä tarvitaan, mikä toimii, mikä ei toimi ja miksi.

Lisäksi olen innoissani siitä, että pistemäisen ratkaisun sijaan luomme työkalua, joka täydentää ja jopa tuo yhteen muita arjen johtamisen välineitä.

Mistä osaamisesta on erityisesti hyötyä tehtävässäsi?

Työkokemus julkiselta sektorilta auttaa ajattelemaan kriittisesti ja kannustaa kyseenalaistamaan kehitettävän palvelun käytettävyyteen liittyviä oletuksia. Myös koulutustaustasta ja harrastuneisuudesta data-analytiikan maailmassa on hyötyä palvelun kehityksessä.

Lisäksi keskiössä ovat ihmistaidot - erityisesti kysyminen ja kuunteleminen.

Mikä on asia, jota muut eivät välttämättä tiedä sinusta?

Olen ollut tuomassa lukujärjestystä afrikkalaisen kylän koulumaailmaan. Sitä voisi luonnehtia eräänlaisen toiminnanohjaustyökalun pilotoinniksi. Näen projekteissa niiden onnistumisen näkökulmasta paljon samaa - asiakasymmärrys ja arjen tuntemus olivat siinäkin työssä tärkeitä. Kokemus oli mieleenpainuva ja samalla opin valmistamaan heinäsirkkoja iltapalaksi.


2+1 ajatusta tai oivallusta projektista

1 Parhaimmat ideat syntyvät aina lauseista, jotka alkavat: “Tämä saattaa olla ihan hölmö idea, mutta..”

2 Akateemisen ilmaisun ja jargonin sijaan hommat etenee parhaiten arkijärjellä ja maanläheisellä asenteella.

3 Työpäivä on aina hyvä joko aloittaa, keskeyttää tai lopettaa urheilusuorituksella.


miia haverinen (1).png