Vuonna 1956 syntyneiden eläkeikä on 63 v 6 kk

Eläkkeet
Eläkkeet

Vuonna 1956 syntyneiden yleinen alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta 6 kuukautta. Myös ammatillinen eläkeikä nousee, henkilökohtainen eläkeikä sen sijaan säilyy ennallaan. Työssä jatkaminen yli vanhuuseläkeiän kerryttää lisää eläkettä.

Yleistä vanhuuseläkeikää ei ole enää, sillä eläkeuudistuksen myötä eläkeikiä nostettiin ja jokaisella ikäluokalla on oma eläkeikänsä.

Vuonna 1956 syntyneiden eläkeikä on 63 vuotta ja 6 kuukautta.

Vuonna 1957 syntyneiden eläkeikä taas on kolme kuukautta korkeampi eli 63 vuotta ja 9 kuukautta.

Eläkeikä muodostuu tällä periaatteella vuonna 1961 syntyneihin asti. Vuosina 1962-1964 syntyneiden eläkeikä on 65 vuotta. Tätä nuorempien eläkeikä vahvistetaan myöhemmin elinaikaodotusten mukaan.

Työssä jatkaminen yli vanhuuseläkeiän kerryttää lisää eläkettä

Eläkkeelle ei tarvitse jäädä silloin, kun oma eläkeikä täyttyy, vaan töissä voi jatkaa niin kauan kuin haluaa ja töitä riittää. Työstä kertyy eläkettä 68-vuotiaaksi asti, joten mitä pidempään työskentelee, sitä enemmän eläkettä ehtii kertyä.

Myös ammatillinen eläkeikä nousee

Kuntien ja valtion työntekijöillä on aiemmin ollut käytössä ammatillisia eläkeikiä, jos he ovat toimineet tietyissä ammateissa – esimerkiksi opettajan tai poliisin työssä. Ammatillinen eläkeikä on usein selvästi alempi kuin oman ikäluokan yleinen vanhuuseläkeikä.

Eläkeuudistus nosti myös ammatillisia eläkeikiä. Jos voimassa oleva ammatillinen eläkeikä täyttyi vuonna 2019, uusi eläkeikä on 6 kuukautta tätä korkeampi. Vuonna 2020 täyttyvä eläkeikä nousee 9 kuukaudella ja niin edelleen.

Ammatillinen eläkeikä ei kuitenkaan voi nousta korkeammaksi kuin oman ikäluokan yleinen vanhuuseläkeikä.

Henkilökohtainen eläkeikä säilyy entisellään

Työntekijällä voi olla oma henkilökohtainen eläkeikä, jos hän on työskennellyt julkisella alalla jo ennen vuotta 1993 ja työnteko on jatkunut ilman katkoja henkilökohtaisen eläkeiän saavuttamiseen asti.

Henkilökohtainen eläkeikä on yleensä korkeampi kuin yleinen vanhuuseläkeikä. Jos työntekijä jää eläkkeelle saavutettuaan yleisen eläkeiän, julkiselta alalta ennen vuotta 1995 kertynyt eläke lasketaan pienemmällä karttumaprosentilla kuin se laskettaisiin, jos jää eläkkeelle omassa henkilökohtaisessa eläkeiässään. Myöskään lisäeläkeoikeutta ei ole lainkaan. Näistä syistä on yleensä taloudellisesti kannattavaa jatkaa työntekoa omaan henkilökohtaiseen eläkeikään saakka.

Mistä oman eläkeiän tietää?

Oman eläkeiän voi tarkistaa helposti Omat eläketietosi -verkkopalvelusta. Eläkeikä kannattaa varmistaa viimeistään sitten, kun eläkkeelle jääminen alkaa olla lähellä. Samalla kannattaa tarkistaa, että työeläkeotteen tiedot ovat oikein. Eläkkeen määrä lasketaan työeläkeotteen tietojen mukaan.

Omat eläketietosi -palvelussa olevasta eläkkeen arviolaskurista näkee myös sen, miten paljon työssä jatkaminen vaikuttaa eläkkeen määrään.

Hae eläkettä Omat eläketietosi -palvelun kautta

Eläkettä kannattaa hakea Omat eläketietosi -palvelun kautta. Suurin osa tiedoista on siellä valmiina, joten hakemuksen täyttäminen sujuu nopeasti ja helposti. Myös eläkepäätöksen saa sitä kautta nopeammin.

Vanhuuseläkettä tulee hakea aikaisintaan kaksi kuukautta ennen eläkkeen alkamista.