Pensionsåldern för personer födda 1956 är 63 år 6 månader

Pensioner
Pensioner

För personer födda 1956 är den allmänna lägsta pensionsåldern 63 år 6 månader. Också den yrkesbaserade pensionsåldern stiger medan den personliga pensionsåldern förblir oförändrad. Fortsättning i arbete efter pensionsåldern ger mer pension.

Nu finns det inte längre någon allmän ålder för ålderspension. I och med pensionsreformen höjdes pensionsåldrarna, och varje årskull har en egen pensionsålder.

Pensionsåldern för personer födda 1956 är 63 år 6 månader.
De som är födda 1957 har en tre månader högre pensionsålder, dvs. 63 år 9 månader.

Pensionsåldern ändras på samma sätt fram till årskullen 1961. Pensionsåldern för personer födda 1962–1964 är 65 år. Pensionsåldern för yngre personer än så fastställs senare utifrån den förväntade livslängden.

Fortsättning i arbete efter pensionsåldern ger mer pension

Man är inte tvungen att gå i pension efter att man uppnått den egna pensionsåldern utan man kan fortsätta att arbeta så länge som man vill och så länge det finns arbete. Man tjänar in pension av arbete fram till 68 års ålder, så att ju längre man jobbar, desto större blir pensionen.

Också den yrkesbaserade pensionsåldern stiger

Arbetstagarna i kommunsektorn och inom staten har tidigare haft yrkesbaserade pensionsåldrar i vissa yrken, såsom polis och lärare. Den yrkesbaserade pensionsåldern är ofta betydligt lägre än den allmänna pensionsåldern för årskullen.

I och med pensionsreformen steg också de yrkesbaserade pensionsåldrarna. Om den gällande yrkesbaserade pensionsåldern uppnåddes 2019, är den nya pensionsåldern 6 månader högre. Om pensionsåldern uppnås 2020 stiger den med 9 månader och så vidare.

Den yrkesbaserade pensionsåldern kan emellertid inte bli högre än den allmänna pensionsåldern för den egna årskullen.

Den personliga pensionsåldern ändras inte

Arbetstagaren kan ha en personlig pensionsålder om hen har arbetat i den offentliga sektorn redan före 1993 och arbetet har fortsatt utan avbrott fram till den personliga pensionsåldern.
Den personliga pensionsåldern är ofta högre än den allmänna pensionsåldern. Om arbetstagaren går i pension efter att ha uppnått den allmänna pensionsåldern, beräknas den pension som intjänats i den offentliga sektorn före 1995 med en lägre intjäningsprocent än i det fall att man går i pension i den personliga pensionsåldern. Rätt till tilläggspension föreligger inte heller. Därför är det i allmänhet ekonomiskt lönsamt att fortsätta att arbeta fram till den personliga pensionsåldern.

Vad är min egen pensionsålder?

Pensionsåldern kan du lätt kolla i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Det lönar sig att kolla pensionsåldern senast när det börjar bli aktuellt med pensionering. Samtidigt lönar det sig att kolla att uppgifterna i pensionsutdraget är korrekta. Din pension beräknas på basis av uppgifterna i pensionsutdraget.

I pensionskalkylatorn i tjänsten Dina pensionsuppgifter ser du också hur pensionsbeloppet påverkas om du fortsätter arbeta.

Sök pension i tjänsten Dina pensionsuppgifter

Pension kan du behändigt söka via tjänsten Dina pensionsuppgifter. Största delen av uppgifterna finns där förifyllda, så det går enkelt och snabbt att fylla i ansökan. Via den elektroniska ansökningstjänsten får du också pensionsbeslutet snabbare.

Ålderspension bör sökas tidigast två månader innan pensionen ska börja.