Valtion eläkejärjestelmän palkkaperusteinen eläkemaksu uudistuu vuonna 2019

Eläkkeet Keva
Eläkkeet Keva

Tasavallan Presidentti on 5.12.2018 vahvistanut eduskunnan 23.11.2018 hyväksymän lain valtion eläketurvan rahoituksesta annetun lain 2 § muuttamisesta. Lakimuutoksen tavoitteena on yksinkertaistaa työnantajan eläkemaksun määräytymistä ja saattaa se tasoltaan vastaamaan työeläkejärjestelmän keskimääräistä maksutasoa. Lisäksi valtiotyönantajan ja Kevan jäsenyhteisön palkkaperusteiset eläkemaksut ovat vuodesta 2019 alkaen rakenteeltaan samanlaiset.

Yksityiskohdiltaan uusi eläkemaksurakenne tarkentuu, kun valtiovarainministeriö säätää uuden asetuksen eläkemaksun perusteista, arviolta aikaisintaan 19.12.2018. Pääpiirteitä on kuitenkin jo valmisteltu yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa.

Työnantajalla alkavat työkyvyttömyyseläkkeet ja kuntoutustuet vaikuttavat työnantajan työkyvyttömyyseläkemaksuun, joka peritään osana palkkaperusteista eläkemaksua. Työkyvyttömyyseläkemaksussa ei ole maksuluokkia, vaan se perustuu työkyvyttömyysriskiin.
Vuoden 2019 työkyvyttömyysriskikertoimen laskennassa sovelletaan siirtymäsäännöksiä, joilla aiemmin maksuluokkamallin mukaiseen työkyvyttömyyseläkemaksuun vaikuttaneet eläketapaukset sovitetaan uuteen työkyvyttömyysriskiin perustuvaan malliin.

Palkkaperusteinen eläkemaksu on jatkossa kokonaiseläkemaksu, kuten TyEL-järjestelmässä, eli työnantajan työntekijältä pidättämää osuutta eläkemaksusta ei erikseen eritellä.

Valtiotyönantajan keskimääräinen palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2019

Palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu kaikilta työnantajilta perittävästä työansiopohjaisesta eläkemaksusta, joka on arviolta 23,50 prosenttia palkoista sekä työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta, joka on arviolta keskimäärin 0,90 prosenttia palkoista. Koska työnantaja edelleen pidättää työntekijän eläkemaksun, työnantajan osuus palkkaperusteisesta eläkemaksusta valtioneläkejärjestelmässä on vuonna 2019 käytännössä keskimäärin 17,15 prosenttia palkoista.

Keva laskuttaa eläkemaksun työnantajalta – tiedot eläkemaksuprosentista löytyvät Työnantajan-verkkopalvelusta joulukuun loppuun mennessä

Palkkaperusteisen eläkemaksun muutokset ajoittuvat yhteen myös kansallisen tulorekisterin käyttöönoton kanssa vuoden 2019 alussa, joka tuo muutoksen myös eläkemaksuprosessiin. Työnantaja ei enää tilitä eläkemaksuja, vaan Keva laskuttaa palkkaperusteisen eläkemaksun kuukausittain tulorekisterin kautta ansaintajärjestelmään siirtyneiden ansioiden perusteella. Maksun eräpäivä on ansioiden maksupäivää seuraavan kuukauden 20. päivä tai sitä seuraava ensimmäinen pankkipäivä. Eläkemaksu maksetaan edelleen Valtion Eläkerahaston tilille. Tarkemmat maksutiedot löytyvät laskulta.

Tiedote työnantajan omasta vahvistetusta eläkemaksuprosentista, jossa työkyvyttömyystapausten vaikutus on huomioitu, julkaistaan Työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osiossa joulukuun loppuun mennessä, kun edellä mainittu asetus säädetään. Eläkemaksut-osion ulkoasu uudistuu joulukuun aikana. Uudistuksen myötä verkkopalvelun kautta voi tarkastella myös työkyvyttömyyseläkemaksuun vaikuttaneita tapauksia, mikäli niitä on ollut.

Työntekijän eläkemaksut vuonna 2019

Sosiaali- ja terveysministeriö on 30.11.2018 vahvistanut vuoden 2019 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksut, joiden mukaan myös julkisen sektorin työntekijän eläkemaksu määräytyy.

Työnantaja pidättää työntekijän eläkemaksun palkanmaksun yhteydessä. Alle 53-vuotiaiden ja yli 62-vuotiaiden työntekijän eläkemaksu on ensi vuonna 6,75 ja 53–62 vuotiailla 8,25 prosenttia. Keva ei laskuta työntekijän eläkemaksua erikseen, vaan se sisältyy työnantajan palkkaperusteiseen eläkemaksuun.