Väliaikainen eläkepäätös turvaa eläkkeenhakijan toimeentulon katkeamattomuutta

Eläkkeet
Eläkkeet

Keva on antanut vuoden 2019 alkupuolella paljon väliaikaisia päätöksiä vanhuuseläkkeestä. Tämä johtuu siitä, että Keva ei ole saanut kaikkia eläkkeen laskennassa tarvittavia tietoja tarpeeksi ajoissa käyttöönsä. Väliaikaisen päätöksen turvin vanhuuseläke saadaan maksettua asiakkaalle.

Väliaikaisen päätöksen turvin vanhuuseläke saadaan maksettua asiakkaalle, vaikka Kevalla ei vielä ole tiedossa kaikkia eläkkeen laskennassa tarvittavia tietoja. Yleisemmin väliaikainen päätös vanhuuseläkkeestä annetaan silloin, kun Kevalla ei ole käytettävissään hakijan viimeisen työssäolovuoden ansioita.

- Väliaikainen eläkepäätös tarkoittaa sitä, että eläke lasketaan Kevassa myöhemmin uudestaan, kun kaikki eläkkeen laskennassa olevat tiedot ovat käytössämme. Lopullisessa eläkepäätöksessä eläkkeen määrä on aika usein jonkin verran suurempi. Jos lopullinen eläke on suurempi, maksamme erotuksen seuraavan maksuerän yhteydessä eläkkeen saajalle, kertoo eläkejohtaja Eija Korhonen.

Lopullinen eläkepäätös voidaan antaa aikaisintaan eläkkeen alkamiskuukauden 8. päivän jälkeen, jolloin julkisten alojen työnantajien tulorekisteriin ilmoittamat ansiot ovat Kevan käytettävissä. Yksityisten työnantajien ansiotiedot ovat käytettävissä kuukautta myöhemmin. Lopullinen eläkepäätös lähetetään siis väliaikaisen päätöksen saaneille mahdollisimman pian eläkkeen alkamiskuukauden 8. päivän jälkeen.

Jos vielä lopullisen eläkepäätöksen antamisen jälkeenkin tulorekisteriin ilmoitetut tiedot vielä muuttuisivat, Keva saa ilmoituksen rekisteriin korjatuista ansioista. Näissä tilanteissa eläkkeen hakijalle annetaan uusi päätös automaattisesti.

Tulorekisterin käyttöönotto on ollut osalle työnantajista haasteellista

Jotta vanhuuseläke voidaan myöntää, Keva tarvitsee työnantajalta tiedon eläkkeenhakijan palvelussuhteen päättymisajankohdasta. Välttämättömän päättymistiedon lisäksi joissakin tilanteissa tarvitaan eläkkeen laskentaan myös viimeisen työssäolovuoden ansiotietoja.

Vuoden 2019 alusta alkaen tiedot työnantajien maksamista palkoista sekä palvelussuhteen päättymisestä tulevat tulorekisterin ja työeläkealan yhteisen Arekin ansaintajärjestelmän kautta Kevaan. Aiemmin nämä tiedot tulivat työnantajilta suoraan Kevaan.

- Tulorekisterin käyttöönotto ei ole kaikilta osin sujunut täysin ongelmitta. Tietojen rekisteröinneissä on ollut viiveitä, jotka pääosin hidastavat lopullisen vanhuuseläkepäätöksen antamista. Näihin olemme siis varautuneet antamalla väliaikaisen päätöksen eläkkeen hakijalle, kertoo Eija Korhonen.

Voiko eläkkeenhakija vaikuttaa tilanteeseen?

Myös eläkkeenhakija voi vaikuttaa siihen, että hän saa päätöksen vanhuuseläkkeestä mahdollisimman nopeasti ja oikein.

- Kun olet jäämässä eläkkeelle, sinun kannattaa irtisanoutua viimeistään kuukautta ennen eläkehakemuksen tekemistä. Tuolloin työnantajasi voi ilmoittaa palvelussuhteen päättymisen jo etukäteen tulorekisteriin. Kun hakemuksesi saapuu Kevaan ja tieto palvelussuhteen päättymisestä on jo rekisteröity, niin eläkepäätös valmistuu nopeasti ja päätös on mahdollista lähettää sinulle välittömästi, Eija Korhonen neuvoo.

Jos palvelussuhteen päättymistietoa ei ole etukäteen viety tulorekisteriin, Kevasta lähtee työnantajalle pyyntö ilmoittaa päättyminen suoraan tulorekisteriin. Eläkepäätöksen valmistuminen saattaa kestää siten jonkin verran kauemmin.

Mitä tehdä, jos lopulliselta eläkepäätökseltä puuttuu ennen eläkkeen alkamista maksettuja ansioita

Kaikesta huolimatta lopulliselta eläkepäätökseltä voi puuttua ennen eläkkeen alkamista maksettuja ansioita.

- Jos huomaat tällaisen virheen, ota viipymättä yhteyttä työnantajaasi ja pyydä tätä ilmoittamaan ansiot tulorekisteriin. Huomioithan, että julkisten alojen eläkkeissä ainoastaan ennen eläkkeen alkamista maksetut ansiot otetaan mukaan, kun eläkkeen määrä lasketaan, Eija Korhonen neuvoo.

- Sen jälkeen, kun työnantajasi on korjannut ansiot tulorekisteriin, Kevalle tulee tieto asiasta ja oikaisemme automaattisesti aiemman eläkepäätöksesi.