Työttömän vanhuuseläkettä ei enää myönnetä

Eläkkeet
Eläkkeet

Työttömän vanhuuseläkettä ei ole enää mahdollista hakea työeläkejärjestelmästä. Työttömyyspäivärahan lisäpäivillä olevilla on oikeus vanhuuseläkkeeseen aikaisintaan, kun he ovat täyttäneet ikäluokkansa alimman eläkeiän.

Työttömän vanhuuseläkettä ei ole enää mahdollista hakea työeläkejärjestelmästä. Vuonna 1957 syntyneet ovat viimeinen ikäluokka, jolle työttömän vanhuuseläke voitiin myöntää.

Vanhuuseläkkeen hakeminen, jos olet työttömyyspäivärahan lisäpäivillä

Jos olet työttömyyspäivärahan lisäpäivillä, sinulla on oikeus vanhuuseläkkeeseen aikaisintaan, kun olet täyttänyt ikäluokkasi alimman eläkeiän.

Hae eläkettä vanhuuseläkehakemuksella. Jos haet samalla hakemuksella myös kansaneläkettä, liitä hakemukseen todistus maksetuista lisäpäivistä, sillä lisäpäivien perusteella myönnettyihin vanhuuseläkkeisiin Kela ei tee varhennusvähennystä.

Voit halutessasi jatkaa työttömyyspäivärahalla ja hakea vanhuuseläkkeen myöhemmin. Huomioithan silloin, että ansiosidonnaisesta työttömyyspäivärahasta kertyy eläkettä vain siihen saakka, kun täytät alimman eläkeiän.

Helpoiten haet eläkettä Omat eläketietosi -palvelussa.

61 vuotta täyttäneillä on myös mahdollisuus hakea osittaista varhennettua vanhuuseläkettä. Voit tämän eläkkeen ohella nostaa työttömyyspäivärahaa. Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei vaikuta työttömyyspäivärahan määrään.

Lue tarkemmin sivulta Osittainen varhennettu vanhuuseläke