Ålderspension för arbetslösa beviljas inte längre

Pensioner
Pensioner

Ålderspension för arbetslösa kan inte längre sökas i arbetspensionssystemet. Personer som har arbetslöshetsdagpenningens tilläggsdagar har rätt till ålderspension tidigast då de har nått den lägsta pensionsåldern för sin åldersklass.

Ålderspension för arbetslösa kan inte längre sökas i arbetspensionssystemet. Personer födda 1957 är den sista åldersklassen som har beviljats ålderspension för arbetslösa.

Ansökan om ålderspension om du har arbetslöshetsdagpenningens tilläggsdagar

Om du har arbetslöshetsdagpenningens tilläggsdagar har du rätt till ålderspension tidigast efter att du har nått den lägsta pensionsåldern för din åldersklass.

Sök pension med ansökan om ålderspension. Om du också söker folkpension med samma ansökan, bifoga då ett intyg om betalda tilläggsdagar till ansökan: FPA gör nämligen inte någon förtidsminskning i ålderspensioner som beviljats på grundval av tilläggsdagar.

Du har möjlighet att fortsätta med arbetslöshetsdagpenning och söka ålderspension senare. Tänk då på att du av inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning tjänar in pension endast fram tills du når den lägsta pensionsåldern.

Enklast söker du pension i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Personer som fyllt 61 år kan också söka partiell förtida ålderspension. Vid sidan av denna pension kan man också lyfta arbetslöshetsdagpenning. Partiell förtida ålderspension inverkar inte på arbetslöshetsdagpenningens belopp.

Läs mer på sidan Partiell förtida ålderspension.