Työkyvyttömyyden kustannukset havahduttavat kuntia

Keva Työhyvinvointi Työnantajat
Keva Työhyvinvointi Työnantajat

Yhä useammat kunnat ja kuntaorganisaatiot ovat havahtuneet parantamaan toimintaansa työkykyasioissa. Kunnissa on tehostettu työkykyongelmien tunnistamista, asetettu tavoitteita ja parannettu seurantaa.

Keskeisessä roolissa on työhyvinvointia ja työkykyä koskeva tieto ja sen käyttäminen johtamisessa. Hyviä tarkistuskysymyksiä organisaatioiden johdolle ovat esimerkiksi: Saammeko riittävästi tietoa henkilöstön työkyvystä ja työhyvinvoinnista? Olemmeko asettaneet tavoitteita ja seuraammeko tavoitteiden saavuttamista? Olemmeko tehneet suunnitelmia tilanteen parantamiseksi?

Keskeisin asia on se, että työhyvinvointi ja työkykyasiat liitetään osaksi organisaation normaalia johtamista, eikä se jää erilliseksi toiminnaksi.

- Hyvin johdetussa organisaatiossa myös työhyvinvointi- ja työkykyasioita johdetaan, tiivistää Kevan työelämäpalvelujen johtaja Pauli Forma.

Kehitys työelämäasioissa on kunta-alalla ollut viime vuosina myönteistä monen työyhteisötason mittarin mukaan.

- Kunnissa on tehty erittäin paljon hyvää työtä työhyvinvoinnin tukemisessa ja työkyvyttömyyden ehkäisemisessä viime vuosina, sanoo Forma.

Toki parantamisen varaa on, esimerkiksi esimiehillä palautteen antamisessa. Kuntatyön kuormitustekijät ovat edelleen melko perinteisiä ja liittyvät kiireeseen sekä työn henkiseen ja fyysiseen kuormittavuuteen.

Vakava ajankohtainen piirre julkisen sektorin työssä on väkivallan uhka sekä epäasiallinen kohtelu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä opetusalalla.

Julkisen sektorin tilanne on kimurantti taloudellisten paineiden ja rakenneuudistusten vuoksi.

- Huolta on syytä kantaa siitä, miten hyvä työelämää koskeva kehitys jatkuu ja miten työhyvinvointia ja työuria tuetaan esimerkiksi sote-uudistuksen aiheuttamassa myllerryksessä. Lähivuosien avainsana kaikessa työelämään liittyvässä julkisella sektorilla on muutos ja muutosjohtaminen, tiivistää Forma.

Työkyvyttömyyden aiheuttamissa kustannuksissa on suuria eroja. Eniten kustannuksia aiheuttavat sairauspoissaolot ja niistä erityisesti pitkät sairauspoissaolot.

Työkyvyttömyyden aiheuttamat kustannukset ovat kunta-alalla noin 2,2 miljardia vuosittain. Noin puolet kustannuksista on välillisiä ja puolet välittömiä kustannuksia.

Lisätiedot

Työelämäpalvelujen johtaja Pauli Forma, puh. 040 525 4530.