Työkokeilulla tuetaan työhön osallistumista ja työelämäyhteyden säilymistä

Palvelut Työelämä Työkyky
Palvelut Työelämä Työkyky

Työntekijän, joka on ollut pois työstä masennuksen tai muun mielenterveyden häiriön vuoksi, on keskimääräistä vaikeampaa palata takaisin työhön. Työeläkekuntoutuksen perinteisten keinojen lisäksi tarvitaankin erityisesti masennuksen takia kuntoutustuella oleville henkilöille sopivia ammatillisen kuntoutuksen muotoja työhön paluun tueksi.

Mielenterveyssyistä olevat poissaolot ovat lisääntyneet ja aiheuttavat usein pitkiä poissaoloja työstä. Keva on käynnistänyt pilottikokeilun, jossa selvitetään, voidaanko kuntoutustuen jälkeiseen työhön palaamiseen vaikuttaa tukemalla henkilön osallistumista työpaikan työtehtäviin kuntoutustuen aikana jo siinä vaiheessa, kun varsinainen työhön palaaminen ei vielä ole ajankohtaista.

Masennuksen vuoksi kuntoutustuella olevan työntekijän työhön paluun tukeminen 

Työelämäyhteyttä tukevaan pilottikokeiluun valikoitui mukaan kunta-alan työnantajia, joiden tavoitteena on sujuvoittaa kuntoutustuella olevien työntekijöiden työhön palaamista ja vähentää pysyvän työkyvyttömyyseläkkeen riskiä.  

Kangasalan henkilöstöjohtaja Eija Tetri-Lähde odottaa uudenlaista kokeilua innolla: - Kehitämme edelleen työkykyjohtamisen toimintamalleja ja sisällytämme toimintamalleihin mielenterveysnäkökulmaa. Tämä pilotti sopii erinomaisesti tähän kehitystyöhön, Tetri-Lähde kommentoi.

Myös Ylöjärven henkilöstöjohtaja Minna Kekarainen arvostaa uusien toimintamallien ja keinovalikoiman laajentumista: - Haluamme olla mukana luomassa myös uusia käytänteitä, jotka auttavat meitä tekemään työtämme parhaalla mahdollisella tavalla.

Pilotissa työnantajat tarjoavat masennuksen perusteella kuntoutustuella olevalle työntekijälle mahdollisuutta osallistua työhön jo ennen varsinaista työhön palaamista. Työkokeilut tapahtuvat omalla työpaikalla tekemällä etukäteen sovittuja työtehtäviä. Pilottityökokeilussa osallistumiselle ei aseteta tiukkoja raameja, vaan työtehtävät on mahdollista sopia työntekijän terveydentilan ja mielenkiinnon mukaan.

Uudenlainen, joustava kokeilu saa työnantajilta kiitosta: -Nykyinen ammatillisen kuntoutuksen valikoima ei välttämättä sellaisenaan sovi työhön paluun tueksi, eli 20 h/vko työmäärä voi alkuun olla liikaa, kun työelämästä on ollut pitkään poissa, puntaroi Tuusulan kunnan työsuojelupäällikkö Ninni Korhonen.

Entä jos työhön palaaminen ei onnistu?

Työelämäyhteyttä tukeva työkokeilu pohjustaa työhön palaamista tai tavanomaiseen työkokeiluun siirtymistä. Lisäksi se auttaa löytämään vaihtoehtoisia työtehtäviä masennuksesta toipuvalle. Työkokeilu ei siis edellytä jatkamista samoissa tehtävissä työhön paluun jälkeen.

"Toivomme että kokeilu onnistuu hyvin ja työelämälähtöisestä työkokeilusta tulee jatkossa hyvä lisä ammatillisen kuntoutuksen palettiin."

Korhosen mukaan kunta-alalla usein on tilanne, jossa vakinaisen tai jopa kokonaan uuden tehtävän perustaminen ei ole yksinkertaista tai edes mahdollista tai työhön paluu työkokeilulla juuri siihen omaan työtehtävään ei ole työkyvyn tukemisen kannalta hyvä ratkaisu. - Samaan aikaan silti huomataan, että myöskään kotona oleminen ei kuntouta ketään.

Myös Kekarainen kertoo, että ensisijaisena tavoitteena on tukea työntekijöitä työhyvinvoinnissa ja edistää työhön paluuta aktiivisesti mm. uudelleensijoituksien tehokkaalla hyödyntämisellä.

Seuraa pilotin tuloksia Kevan verkkosivuilla

Keva laatii pilotti-työkokeilusta loppuraportin, jossa hyödynnetään kaikkien osapuolien kokemuksia. Raportti on jatkossa työnantajien luettavissa. Kerromme pilotin etenemisestä myös verkkosivuillamme.