Työelämän kehittämisrahan hakeminen vuonna 2024

Palvelut
Palvelut

Kehittämisrahaa jaetaan vuonna 2024 yhteensä 600.000 euroa. Kehittämisraha on kilpailtua, joten kaikki hankesuunnitelmat arvioidaan tiettyjen arviointikriteerien perusteella. Hakuaikoja on vuonna 2024 kaksi.

Työelämän kehittämisraha on yksi Kevan keinoista tukea työelämän vaikuttavaa kehittämistä, jolla vahvistetaan strategista työkykyjohtamista ja vaikutetaan oman henkilöstön työkyvyttömyysriskin vähenemiseen.

Rahoitamme sellaisia vaikuttavia kehittämishankkeita, jolla vahvistetaan organisaation tai toimialan strategista työkykyjohtamista ja vaikutetaan oman henkilöstön työkyvyttömyysriskin vähenemiseen. Nämä tavoitteet tulee olla kehittämistyön ytimessä.

Kehittämisraha on tarkoitettu kuntien, kuntayhtymien, kuntien omistamien osakeyhtiöiden, maakuntien ja hyvinvointialueiden sekä evankelisluterilaisen kirkon työnantajien työelämän kehittämishankkeisiin. Kehittämisrahan saajan on oltava Kevan työnantaja-asiakas.

Vuonna 2024 kehittämisrahan hakukierroksia on kaksi.

  • kevään haku päättyy 12.4.2024 klo 16.00. Päätökset ilmoitetaan viikolla 21.
  • syksyn haku avautuu 3.6.2024 ja haku päättyy 20.9.2024 klo 16.00. Päätökset ilmoitetaan viikolla 45.

Jos suunnittelet kehittämishanketta, ota yhteyttä organisaatiollenne nimettyyn asiakaspäällikköön Kevassa. Voit olla yhteydessä myös tuoteomistajaan Eeva-Liisa Nurmeen tai palveluasiantuntija Satu Ijäkseen. Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi(at)keva.fi.

Lisätietoa työelämän kehittämisrahasta

Katso lisätietoa hakemisesta, hankkeiden arviointikriteereistä ja rahoitusehdoista verkkosivuiltamme.

Tutustu vuonna 2023 kehittämisrahaa saaneisiin hankkeisiin.