Ansökan om arbetslivsutvecklingspengar 2024

Tjänster
Tjänster

År 2024 delas totalt 600 000 euro ut i arbetslivsutvecklingspengar. Arbetslivsutvecklingspengar beviljas efter konkurrens och alla projektplaner bedöms enligt vissa bedömningskriterier. Vi ordnar två an-sökningsomgångar 2024.

Arbetslivsutvecklingspengar är en finansiering som Keva erbjuder för genomslagskraftig utveckling av arbetslivet för att stärka strategisk arbetsmiljöledning och bidra till att minska personalens risk för arbetsoförmåga.

Vi finansierar sådana genomslagskraftiga utvecklingsprojekt som bidrar till att stärka den strategiska arbetsmiljöledningen i en organisation eller sektor och minska personalens risk för arbetsoförmåga. Dessa mål ska stå i fokus vid utvecklingsarbetet.

Arbetslivsutvecklingspengar är en finansiering avsedd för projekt för utveckling av arbetslivet som genomförs av arbetsgivare i kommuner, samkommuner, kommunägda aktiebolag, landskap, välfärdsområden och den evangelisk-lutherska kyrkan. Mottagaren av arbetslivsutvecklingspengar ska vara Kevas arbetsgivarkund.

År 2024 kan utvecklingspengar sökas i två omgångar.

  • Ansökningstiden på våren går ut 12.4.2024 kl. 16.00. Besluten meddelas vecka 21.
  • Ansökningstiden på hösten börjar 3.6.2024 och går ut 20.9.2024 kl. 16.00. Besluten meddelas vecka 45.

Om du planerar ett utvecklingsprojekt, kontakta då din organisations kundchef på Keva. Du kan också kontakta produktägare Eeva-Liisa Nurmi eller servicespecialist Satu Ijäs. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(snabel-a)keva.fi.

Ytterligare information om arbetslivsutvecklingspengar

Läs mer om ansökan, bedömningskriterierna för projekten och finansieringsvillkoren på vår webbplats.

Kolla vilka projekt som beviljades arbetslivsutvecklingspengar 2023.