Työelämän kehittämishankkeita suunnitteilla poikkeuksellisen paljon

Palvelut Työelämä Työkyky
Palvelut Työelämä Työkyky

Kevan työelämän kehittämisrahan hakuaika päättyi 30.9.2020. Hankerahoitushakemuksia vastaanotettiin tänä vuonna ennätyksellisen paljon.

Kevan kehittämispäällikkö Taina Tuomi pitää hakemusten määrää yhtenä osoituksena siitä, että kehittämistyö on tärkeää ja siihen halutaan panostaa myös poikkeusaikoina. – Resurssit kunnissa ja seurakunnissa niukkenevat ja poikkeustilassa etenkin korostuu ulkopuolisen rahoitus- ja verkostoitumistuen merkitys, Tuomi arvioi.  

Hakuaikaa pidennettiin alkuperäisestä aikataulusta neljällä kuukaudella koronapandemian vuoksi. Tänä vuonna tarjottiin aiempaa enemmän myös hakuaikaista tukea. 

Työelämän kehittämisrahan avulla kunta-alan ja kirkon työnantajilla on mahdollisuus saada tukea työelämän kehittämistoimintaan. Keva tukee innovatiivisia ja vaikuttavia hankkeita, joilla vahvistetaan strategista työkykyjohtamista ja työhyvinvointia, ennaltaehkäistään työkyvyttömyysriskiä sekä edistetään tuloksellisuutta ja uudistumista työpaikoilla.

Hankerahoitusta saaneet organisaatiot ja hankkeet julkistetaan marraskuussa.