Exceptionellt många utvecklingsprojekt kring arbetslivet planeras

Arbetsförmåga Arbetsliv Tjänster
Arbetsförmåga Arbetsliv Tjänster

Ansökningstiden för Kevas arbetslivsutvecklingspengar gick ut den 30 september 2020. I år var antalet ansökningar om projektfinansiering rekordstort.

Enligt Kevas utvecklingschef Taina Tuomi är antalet ansökningar ett tecken på att utvecklingsarbetet är viktigt och att man därför vill satsa på det också i exceptionella tider.
– Resurserna i kommunerna och församlingarna minskar och i den aktuella undantagssituationen betonas särskilt betydelsen av extern finansiering och stöd för nätverkande, säger Tuomi.

Ansökningstiden förlängdes med fyra månader på grund av coronapandemin. I år erbjöds också mer stöd under ansökningstiden än tidigare.

Arbetslivsutvecklingspengar beviljas arbetsgivare i kommunsektorn och inom kyrkan som stöd för åtgärder för att utveckla arbetslivet. Keva stöder innovativa och verkningsfulla projekt som stärker strategisk arbetsmiljöledning och arbetshälsa, förebygger risken för arbetsoförmåga och främjar resultatinriktning och förnyelse på arbetsplatserna.

De organisationer och projekt som beviljats projektfinansiering offentliggörs i november.