Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vuodelle 2020

Eläkkeet
Eläkkeet

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2020 työeläketurvaa koskevat indeksit.

Vuoden 2020 palkkakerroin on 1,446. Vuoteen 2019 verrattuna palkkakerroin nousee noin 2,0 prosenttia. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Maksussa olevat työeläkkeet tarkistetaan vuosittain työeläkeindeksillä. Vuonna 2020 työeläkeindeksi on 2617. Vuoteen 2019 verrattuna työeläkeindeksi nousee noin 1,2 prosenttia. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.