Tutkimus: Työntekijät sote- ja maakuntauudistuksen kynnyksellä - työ on merkityksellistä, mutta kuormittavaa

Keva Palvelut Työelämä
Keva Palvelut Työelämä

Lähes jokainen kunta-alalla tai kirkossa toimiva työntekijä kokee työnsä tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Myös työn ilo ja innostus ovat lisääntyneet, vaikka työssä koetaan yhä useammin henkistä rasitusta ja kiirettä. Etenkin terveysalan työntekijät pitävät työtään huolestuttavan kuormittavana.

Julkisen sektorin työntekijät voivat hyvin työssään, selviää Kevan ja Työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmän yhteistyössä tekemästä Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2016 -tutkimuksesta.

Peräti 94 prosenttia kunta-alan ja evankelis-luterilaisen kirkon työntekijöistä kokee työnsä tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Neljä viidestä pitää työkykyään hyvänä tai erinomaisena ja innostuu työstään ja saa siitä iloa.

- Innostusta ja iloa tuntevat muita useammin nuoret, 18-29-vuotiaat työntekijät, mutta toisaalta etenkin kunta-alalla työn ilo on lisääntynyt myös yli 45-vuotiaiden keskuudessa. Työurien pidentämisen näkökulmasta on hyvä, että työssä koetaan innostusta ja työn iloa, kertoo työelämäasiantuntija Laura Pekkarinen Kevasta.

Erityisen suuri merkitys julkisen alan työhyvinvoinnissa on työyhteisöllä, josta saa innostusta ja voimia jaksamiseen. Työntekijät luottavat työkavereihinsa ja pitävät työpaikan ilmapiiriä pääsääntöisesti hyvänä. Työhyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta tärkeää on myös oikeudenmukainen esimiestyö ja se, että työntekijät kokevat, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.  

Kuntatyö on usein henkisesti kuormittavaa

Kuntatyössä aikaa töiden tekemiseen ei ole riittävästi ja työ arvioidaan usein henkisesti raskaaksi. Tutkimustuloksissa erottuu etenkin terveysala, jolla työhyvinvointi on muita aloja heikompi. Jopa joka toinen terveysalan työntekijä altistuu työssään väkivallalle tai sen uhalle, ja joka kolmas on kokenut työyhteisössään epäasiallista kohtelua.

- Tästä huolimatta terveysalan työntekijät pitävät työkykyään usein hyvänä, työssä koetaan iloa ja innostusta ja työtä pidetään tärkeänä ja merkityksellisiä. Nämä ovat ehdottomasti positiivisia tuloksia, sillä sote-uudistuksen mukanaan tuomat isot muutokset vaativat työntekijöiltä hyvää jaksamista, Pekkarinen sanoo.

Keva seuraa työoloja ja työhyvinvointia julkisella alalla yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmän kanssa. Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2016 -tutkimuksessa on tarkasteltu kunta-alan lisäksi kirkon alaa, ja nämä kaksi muodostavat tutkimuksessa julkisen alan. Tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse 2025 julkisen alan palkansaajaa keväällä 2016. Edellinen sekä kunta-alan että kirkon alan työoloja ja työhyvinvointia koskeva tutkimus tehtiin vuonna 2014.

Lisätietoja:Työelämäasiantuntija Laura Pekkarinen, p. 040 574 1803, laura.pekkarinen(at)keva.fi

Tiimipäällikkö Toni Pekka, p. 040 589 8363, toni.pekka(at)keva.fi

 

Tutkimusraportti: Julkisen alan työhyvinvointi 2016.pdf

 

Julkisen alan työhyvinvointi 2016 seminaariesitys

 

Seminaarin tallenne: Julkisen alan työhyvinvointi 2016

 

Esimies muutoksen moottorina

 

Työyhteisö voimavarana

 

Julkisen työn motivaatio

 

Haastattelu: Työhyvinvoinnin kehittäminen työpaikoilla

Haastattelu: Työhyvinvoinnin kehittäminen työpaikoilla