Arbetstagarna på tröskeln till vård- och landskapsreformen: Arbetet är meningsfullt men arbetsbelastningen oroar

Arbetsförmåga Keva Tjänster
Arbetsförmåga Keva Tjänster

Så gott som varje anställd som arbetar i kommunsektorn eller inom kyrkan upplever att arbetet är viktigt och betydelsefullt. Också arbetsglädjen och entusiasmen har ökat även om man allt oftare upplever psykisk belastning och brådska. Det är framför allt arbetstagarna inom hälsobranschen som tycker att deras arbete är oroväckande belastande.

Undersökningen Den offentliga sektorns arbetshälsobarometer 2016 som utfördes av Keva och Kommungruppen vid Arbetarskyddscentralen utvisar att arbetstagarna inom den offentliga sektorn mår bra i arbetet.

Så mycket som 94 procent av arbetstagarna i kommunsektorn och inom den evangelisk-lutherska kyrkan upplever sitt arbete som viktigt och betydelsefullt. Fyra av fem anser sin arbetsförmåga vara god eller utmärkt och entusiasmeras av sitt arbete och får glädje av det.

- Unga, 18 - 29-åriga arbetstagare, känner oftare entusiasm och glädje än andra men å andra sidan har arbetsglädjen ökat också bland dem som är äldre än 45 år framför allt inom kommunsektorn. Med tanke på förlängda yrkeskarriärer är det bra att man upplever entusiasm och arbetsglädje på sitt arbete, säger arbetslivsexpert Laura Pekkarinen på Keva.

Speciellt stor betydelse för arbetshälsan inom den offentliga sektorn har arbetsgemenskapen vilken ger entusiasm och krafter att fortsätta. Arbetstagarna litar på sina arbetskamrater och tycker i allmänhet att atmosfären på arbetsplatsen är god. Medtanke på arbetshälsan och orken är också ett rättvist chefsarbete och arbetstagarnas upplevelse av att de har möjlighet att påverka sitt eget arbete viktigt.

Kommunarbete är ofta psykiskt belastande

I kommunarbete ges inte tillräckligt tid att utföra arbetet och arbetet bedöms ofta som psykiskt tungt. I undersökningsresultaten stiger framför allt hälsosektorn fram där arbetshälsan är sämre än i de andra branscherna. Till och med varannan arbetstagare inom hälsosektorn blir i sitt arbete utsatt för våld eller hot om våld och var tredje har upplevt osaklig behandling på sin arbetsplats.

- Trots detta anser arbetstagarna inom hälsosektorn ofta att deras arbetsförmåga är god, man upplever glädje och entusiasm i arbetet och arbetet anses viktigt och betydelsefullt. Dessa är absolut positiva resultat eftersom de stora förändringar som vårdreformen för med sig kräver mycket ork av arbetstagarna, säger Pekkarinen.

Keva följer upp arbetsförhållandena och arbetshälsan i den offentliga sektorn i samarbete med Kommungruppen vid Arbetarskyddscentralen. I undersökningen Den offentliga sektorns arbetshälsobarometer 2016 granskades utöver kommunsektorn även kyrkan, och dessa två bildar den offentliga sektorn i undersökningen. I undersökningen intervjuades 2025 löntagare i den offentliga sektorn per telefon våren 2016. Föregående undersökning om arbetsförhållandena och arbetshälsan i kommunsektorn och inom kyrkan gjordes 2014.

För ytterligare information:

Arbetslivsexpert Laura Pekkarinen, t. 040 574 1803, laura.pekkarinen(at)keva.fi

Teamchef (analyser) Toni Pekka, t. 040 589 8363, toni.pekka(at)keva.fi