Tutkimus: Kuntaorganisaatioilla paljon kehitettävää työkykyjohtamisessaan

Keva Palvelut Työkyky
Keva Palvelut Työkyky

Työkyvyttömyydestä aiheutuvat kustannukset ovat parhaiten hallinnassa kuntaorganisaatioissa, joissa johto seuraa kustannuksia, osatyökykyisten kuntoutukseen panostetaan ja lähiesimiehet tukevat konkreettisesti työkykyä. Taloudelliset vaikutukset tehdyistä toimenpiteistä näkyvät usein vasta noin viiden vuoden kuluessa, selviää Kevan tutkimuksesta.

Kunta-alalla työkyvyttömyydestä aiheutuu Kevan laskelmien mukaan vuosittain noin kahden miljardin euron suorat kustannukset. Niitä olisi mahdollista alentaa toimivalla työkykyjohtamisella välittömästi 0,5 miljardilla eurolla. Sote-organisaatioiden työkyvyttömyyden kustannukset ovat kaupunkeja matalammat.

Organisaatioiden työkyvyn tukemisessa on keskeistä sisäinen yhteistyö eri johtamisen tasoilla. Myös kumppanuus työterveyshuollon ja työeläkevakuuttajan kanssa on tärkeää. Työ vaatii pitkäjänteisyyttä: taloudelliset tunnusluvut kertovat kehittämisen tuloksista usein vasta viiden vuoden kuluessa.

-Organisaatiot tarvitsevat arkisen työkykyjohtamisen tueksi entistä helppokäyttöisempiä seurannan ja puuttumisen välineitä esimerkiksi pitkittyneisiin sairauspoissaolotilanteisiin, kertoo Kevan työelämäpalvelujen tiimipäällikkö Toni Pekka.

Tutkimuksen mukaan kuntaorganisaatioiden henkilöstöjohtamisessa on strategisesti paljon kehitettävää. Tavoitteita asetetaan, mutta mittaaminen ja mittarit ovat harvinaisempia.

Kokemus yhteistyöstä työterveyshuollon kanssa sai tutkimuksessa vaihtelevia arvioita.                                                                                                                                                                                                   

-Yksilön työkykyyn liittyvissä asioissa yhteistyö yleensä sujuu, mutta haasteita on strategisessa kumppanuudessa ja organisaatioiden toimintaympäristön muutokseen liittyvässä tuessa, Toni Pekka kertoo. Työterveyshuolloilta saatavan tiedon hyödyntämisessä ja raportoinnissa näytti olevan myös parannettavaa.

Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 31 suurta kuntaa tai kaupunkia sekä 16 perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon kuntayhtymää. Näissä työskenteli noin 290 000 henkilöä, ja niiden vuotuinen palkkasumma on noin 9,8 miljardia euroa.

Avaintiedot-palvelu tukemaan työkykyjohtamista kunta-alalla

Keva avaa helmikuussa kaikkien kuntatyönantajien käyttöön maksuttoman Avaintiedot-verkkopalvelun, jolla tuetaan organisaatioiden strategista työkykyjohtamista. Palvelun avulla organisaatiot saavat tietoa, millaisia kustannuksia työkyvyttömyys organisaatiolle aiheuttaa ja mitä ilmiöitä on kustannusten taustalla.

Lue lisää Avaintiedot-palvelusta

Lisätiedot: Toni Pekka, puh. 040 5898363 ja toni.pekka[at]keva.fi

Toni Pekka: Johtaminen ja työkyvyttömyyden kustannukset suurissa kuntaorganisaatioissa, ammatillinen lisensiaattitutkielma. Turun yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, Sosiaalipolitiikka.