Tietojen tulorekisteri-ilmoittaminen sote-uudistuksen yhteydessä

Työnantajan ohjeet Hyvinvointialueet
Työnantajan ohjeet Hyvinvointialueet

Tuleva sote-uudistus vaikuttaa kuntien ja hyvinvointialueiden tietojen tulorekisteri-ilmoittamiseen. Muutoksen vaatimien toimenpiteiden vaikutukset omaan palkkajärjestelmään on tärkeää huomioida ajoissa yhdessä palkkajärjestelmätoimittajan kanssa.

Huomioimalla muutokset ajoissa varmistat, että tiedot siirtyvät oikein tulorekisteriin ja sieltä työeläkealan ansaintajärjestelmään.

Alla on esimerkkejä eläkelaskennan haasteista, jos palvelussuhteelle ei ole ilmoitettu ohjeistettua katkaisua tai päättymistä ja/tai katkaisun jälkeistä uutta palvelussuhdetta:

  • Vanhuuseläkkeen myöntämisen edellytyksenä on palvelussuhteen päättyminen. Keva saa työnantajan ilmoittaman päättymistiedon tulorekisteristä. Jos palvelussuhteen päättymistieto puuttuu, Keva ei voi antaa vanhuuseläkepäätöstä. Tällöin henkilön toimeentulo voi vaarantua myös muuten. Jos henkilö on hakenut Kelan etuuksia (esim. kansaneläke, asumistuki), hakemuksen käsittely odottaa Kevan vanhuuseläkepäätöksen valmistumista.

  • Mikäli eläkepäätöstä tehtäessä havaitaan palvelussuhdejakson puuttuvan (esim. muutoksen takia katkaistulle jatkuvalle palvelussuhteelle ei löydy jatkoa seuraavasta päivästä alkaen uuden hyvinvointialueen/-yhtymän eläkejärjestelyn alla), Keva ottaa yhteyttä työnantajaan ja pyytää tietojen täydentämistä tulorekisteriin. Jos palvelussuhde puuttuu, joissakin tilanteissa eläkepäätös saattaa kuitenkin lähteä virheellisenä eläkkeen hakijalle.

  • Ilmoitus työkyvyttömyyseläkepäätöksestä (ns. työnantajakirje) toimitetaan työnantajalle voimassa olevan palvelussuhdetiedon perusteella. Jos jatkuva palvelussuhde katkaistaan 31.12.2022, mutta uutta palvelussuhdejaksoa ei ilmoiteta alkavaksi uuden eläkejärjestelyn alla 1.1.2023 lukien, ei myöskään työnantajakirjettä voida toimittaa. Uuden palvelussuhteen ilmoittaminen on tärkeää myös silloin, kun henkilö on muutoshetkellä palkattomalla poissaololla. Näin varmistetaan, että työnantaja saa myös tällöin ilmoitukset eläkepäätöksistä.

  • Kun työkyvyttömyyseläke alkaa takautuvasti, tarvitaan työnantajalta tietoja eläkkeen kanssa samalle ajalle maksetuista sairausajan palkoista. Jos palvelussuhdetiedot eivät ole ajan tasalla työeläkealan ansaintajärjestelmässä, saattaa eläkkeen maksaminen viivästyä, kun oikeita tietoja joudutaan selvittämään erikseen.

Suosittelemme tutustumaan myös tulorekisterin julkaisemaan ohjeistukseen hyvinvointialueille ja -yhtymille.