Suomen Pankin eläkeasiat Kevan hoitoon

Eläkkeet Keva
Eläkkeet Keva

Suomen Pankin henkilökunnan eläketurva ja sen toimeenpano siirtyvät Kevan hoidettavaksi. Eduskunta on hyväksynyt asiaa koskevan hallituksen esityksen 19.5.2020.

Tähän saakka Suomen Pankin eläkkeistä on säädetty pankin omassa eläkesäännössä. Uudistuksen jälkeen niistä säädetään julkisten alojen eläkelaissa muiden julkisten alojen tapaan.

Muutoksella ei ole vaikutusta Suomen Pankin eläke-etuuksiin eikä rahoitukseen. Suomen Pankin eläkkeiden rahoitus säilyy edelleen pankilla.

Uudistus astuu voimaan 1.1.2021 ja tuo Suomen Pankille säästöä.

Siirtymäajan jälkeen uudistus puolittaa Suomen Pankin eläkekustannukset.