Keva börjar sköta Finlands Banks pensionsärenden

Keva Pensioner
Keva Pensioner

Verkställigheten och skötseln av pensionsskyddet som gäller personalen vid Finlands Bank överförs till Keva. Riksdagen har antagit regeringspropositionen om saken 19.5.2020.

Hittills har bestämmelserna om pensionerna för Finlands Banks personal ingått i bankens egen pensionsstadga. Efter ändringen kommer bestämmelserna om pensionerna att ingå i pensionslagen för den offentliga sektorn i likhet med den offentliga sektorn i övrigt.

Ändringen påverkar varken Finlands Banks pensionsförmåner eller finansieringen av pensionerna. Finlands Bank svarar fortfarande för finansieringen av pensionerna.

Ändringen träder i kraft 1.1.2021 och kommer att medföra besparingar för Finlands Bank. 

Efter övergångsperioden kommer Finlands Banks pensionskostnader att halveras till följd av ändringen.