Perhe-eläkkeeseen valmistellaan uudistuksia vuoden 2022 alusta alkaen

Eläkkeet
Eläkkeet

Perhe-eläkettä koskevaa lainsäädäntöä ollaan uudistamassa eduskunnassa siten, että muutokset tulisivat voimaan vuoden 2022 alusta alkaen. Valmisteilla olevassa perhe-eläkejärjestelmän kokonaisuudistuksessa pyritään turvaamaan erityisesti lasten ja lapsiperheiden toimeentulo perheenjäsenen kuoleman jälkeen.

Uudistuksen kolme suurinta muutosta ovat:

  1. leskeneläkeoikeuden laajeneminen avopuolisoiden väliseksi,
  2. leskeneläkkeen muuttaminen määräaikaiseksi vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneillä, sekä
  3. lapseneläkkeen saajien aseman ja eläkkeen määrän parantaminen.

Tuleva perhe-eläkeuudistus ei koske leskiä, joille on jo myönnetty perhe-eläke.

Leskeneläkkeen muuttaminen määräaikaiseksi

Aviopuolisoiden leskeneläkeoikeus muuttuu vuoden 2022 alusta alkaen määräaikaiseksi. Määräaikaisuus tarkoittaa sitä, että leskeneläkettä maksetaan 10 vuotta tai mahdollisesti kauemminkin siihen saakka, kunnes nuorin lapsista täyttää 18 vuotta.

Avioliitossa olevia leskiä uudistus koskee vain, jos edunsaaja (=leski) on syntynyt vuonna 1975 tai sen jälkeen ja edunjättäjä on kuollut 1.1.2022 tai sen jälkeen.

Leskeneläkeoikeus yhteistaloudessa asuville

Jatkossa oikeus leskeneläkkeeseen on aviopuolisoiden lisäksi myös tietyin edellytyksin sellaisilla yhteistaloudessa asuneilla puolisoilla, jotka eivät olleet solmineet avioliittoa. Edellytyksenä on, että avopuolisoilla on yhteinen alle 18-vuotias lapsi tai lapsia, ja että yhteisasumista on jatkunut vähintään viisi vuotta. Avoleskelle maksetaan perhe-eläkettä siihen saakka, kunnes nuorin lapsista täyttää 18 vuotta.

Leskeneläke voi kuitenkin päättyä ennenaikaisesti esimerkiksi silloin, jos hän solmii uuden avioliiton ennen kuin täyttää 50 vuotta.

Lapsettomalla yhdessä asuneella parilla ei ole oikeutta leskeneläkkeeseen toistensa jälkeen edelleenkään.

Yhteistaloudessa asuville puolisoille tulee perhe-eläkeoikeus vasta, jos edunjättäjä on kuollut 1.1.2022 tai sen jälkeen.

Lapseneläkkeeseen tulevat muutokset

Lapseneläkkeen maksamista jatketaan 20 ikävuoteen saakka. Nykyisin oikeus lapseneläkkeeseen lakkaa 18 ikävuoteen.

Lisäksi lapseneläkkeen tasoa nostetaan, jos perhe-eläkkeen saajana ei ole leskeä tai leskeneläke päättyy ennenaikaisesti. Tällöin lesken eläkeosa maksetaan ositettuna lapsille.

Lapseneläkkeiden ikärajan nostaminen koskee 1.1.2022 jälkeen alkavia uusia lapseneläkkeitä. Lisäksi se koskee niitä lapseneläkkeen saajia, jotka ovat alle 18-vuotiaita vuoden 2022 alussa: Heidän perhe-eläkkeensä jatkuu uusien sääntöjen mukaisesti 20 ikävuoteen saakka.

Mitä seuraavaksi? Odotetaanko minulta jotain toimia?

Tuleva perhe-eläkeuudistus ei koske leskiä, joille on tällä hetkellä jo myönnetty perhe-eläke.

Uudistus ei myöskään koske ennen vuotta 1975 syntyneiden aviopuolisoiden mahdollisesti tulevaa leskeneläkettä.

Maksussa olevien lapseneläkkeiden pidennystä tai mahdollista määrän korotusta lisäosalla ei tarvitse erikseen hakea, kun laki tulee voimaan. Eläkelaitokset antavat muutospäätökset automaattisesti niille, joita asia koskee.

Tällä hetkellä lakiuudistus on vielä valmisteluvaiheessa, joskin jo loppusuoralla. Kerromme perhe-eläkeuudistuksesta lisää verkkosivuillamme, kun uudistuksia koskeva laki on vahvistettu.