Osittainen varhennettu vanhuuseläke on säilyttänyt vetovoimansa julkisella sektorilla

Eläkkeet
Eläkkeet

Vuoden 2017 eläkeuudistus toi mukanaan osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen. Tämä uusi eläkelaji on osoittautunut suosituksi julkisella sektorilla, vuonna 2018 eläkkeen aloitti 3 455 henkilöä, joiden keski-ikä oli 61,9 vuotta.

Osittainen vanhuuseläke on osoittautunut suosituksi, vaikka vuoteen 2017 verrattuna suosio onkin laantunut. Vuonna 2017 osittaisen vanhuuseläkkeen aloitti julkisella sektorilla 3 643 ja vuonna 2018 3 455 henkilöä. Naisia eläkkeen aloittaneista oli viime vuonna 2 280.

Vuonna 2017 osittaisen vanhuuseläkkeen aloittaneiden keski-ikä julkisella sektorilla oli 62,1 vuotta ja vuonna 2018 tämä eläke aloitettiin hiukan nuorempana, 61,9-vuotiaana.

- Eläkettä haettaessa voi valita joko 25 tai 50 prosenttia eläkekarttumastaan. Vuonna 2018 kolme neljännestä otti heti 50 prosentin osuuden eläkkeestä. Jos ottaa aluksi 25 prosenttia eläkekarttumasta, sitä voi korottaa myöhemmin. Vuonna 2017 eläkeastettaan korotti 25 prosentista 50 prosenttiin 69 ja viime vuonna 109 henkilöä, ratkaisupäällikkö Markku Hakkila kertoo.

Keskimääräinen eläkkeen määrä niillä, jotka valitsivat 50 prosentin eläkkeen, oli viime vuonna 750 euroa ja sitä edeltävänä vuonna 810 euroa kuukaudessa. Miesten keskieläke vuonna 2017 oli lähes 290 euroa suurempi kuin naisilla ja viime vuonna ero oli 230 euroa. Miehistä 85 ja naisista 76 prosenttia valitsi suuremman, 50 prosentin eläkkeen.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen voi perua kolmen kuukauden kuluessa eläkkeen päätöksenantopäivästä. Tätä mahdollisuutta Kevan asiakkaista käytti vuonna 2017 73 ja viime vuonna 59 henkilöä.

- Päätöksen saaneet ovat peruuttaneet hakemuksen esimerkiksi siksi, että eläkkeen määrä on tuntunut jääneen liian pieneksi. Lisäksi peruutukseen on voinut johtaa tilanne, että eläkkeen saatuaan normaalisti työelämässä jatkaneen henkilön veroprosentti on noussut niin paljon, että se on vienyt liian suuren osan kokonaisansioista, selvittää Markku Hakkila.

Osittainen vanhuuseläke on keino keventää työntekoa 61 vuotta täytettyään

Eläkkeeseen ovat oikeutettuja 61 vuotta täyttäneet ja sen määrä voi olla korkeintaan puolet siihen mennessä karttuneesta eläkkeen määrästä.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke on keino keventää työntekoa ilman merkittäviä vaikutuksia omaan ansiotasoon. Eläkkeen määrään vaikuttaa, minkä ikäisenä jää eläkkeelle ja kuinka pitkä aika on omaan vanhuuseläkeikään.

Vuonna 2017 tehdystä tutkimuksesta ilmeni, että yli puolet osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeille jääneistä ei vähentänyt työntekoa. Noin 150 henkilöä siirtyi osittaiselta vanhuuseläkkeeltä vanhuuseläkkeelle vuonna 2017 ja viime vuonna luku oli jo 950.