Partiell förtida ålderspension fortfarande populär i den offentliga sektorn

Pensioner
Pensioner

I samband med pensionsreformen 2017 infördes partiell förtida ålderspension. Detta nya pensionsslag har visat sig vara populärt i den offentliga sektorn: 2018 började 3 450 personer med en medelålder på 61,9 år lyfta denna pension.

Partiell ålderspension har varit populär trots att intresset för detta pensionsslag har minskat något jämfört med 2017. År 2017 fick 3 643 personer partiell ålderspension från Keva medan talet 2018 var 3 455. Av pensionstagarna var 2 280 kvinnor.

Medelåldern för de personer som i den offentliga sektorn inledde partiell ålderspension var 62,1 år 2017 jämfört med 61,9 år 2018.

- Vid ansökan om pension kan man välja antingen 25 eller 50 procent av pensionstillväxten. År 2018 valde tre fjärdedelar direkt en 50 procents andel av pensionen. Om man till en början tar 25 procent av pensionstillväxten kan den höjas senare. Under 2017 valde 69 personer att höja andelen från 25 till 50 procent, medan 109 personer gjorde det i fjol, berättar beslutschef Markku Hakkila.

Den genomsnittliga pensionen för de personer som valde 50 procent var 750 euro i fjol och 810 euro per månad året innan. Männens genomsnittliga pension var 2017 nästan 290 euro högre än kvinnornas, och i fjol var skillnaden 230 euro. Av männen valde 85 och av kvinnorna 76 procent den större pensionsandelen på 50 procent.

Partiell förtida ålderspension kan återkallas inom tre månader från det att beslut om pension meddelats. Bland Kevas kunder utnyttjade 73 denna möjlighet 2017 jämfört med 59 kunder i fjol.

- De personer som fått beslut återkallade pensionen till exempel för att de ansåg att pensionsbeloppet var för lågt. Därtill kan återkallandet bero på att en person som fått pension men som fortsatt att arbeta normalt kan ha fått en så hög skatteprocent att den har tagit en stor del av de totala inkomsterna, säger Markku Hakkila.

Lättare arbete med partiell ålderspension efter fyllda 61 år

Personer som fyllt 61 har rätt till pension och pensionsbeloppet kan utgöra högst hälften av den dittills intjänade pensionen.

Partiell förtida ålderspension ger möjlighet att minska arbetet utan att det leder till märkbara ändringar i inkomstnivån. Pensionsbeloppet påverkas av pensioneringsåldern och den tid som återstår till den egna pensionsåldern.

Av en undersökning som gjordes 2017 framgår att över hälften av alla som gått i partiell förtida ålderspension inte minskade arbetet. Omkring 150 personer övergick från partiell ålderspension till ålderspension 2017 och i fjol gjorde redan 950 personer det.