Oppisopimuksella uuteen alkuun

Eläkkeet Työhyvinvointi
Eläkkeet Työhyvinvointi

Oppisopimusopiskelijat ovat työllistyneet hyvin ja työurat saaneet jatkoa. Terveydellisin perustein ammattia vaihtava voi hakea Kevalta oppisopimuksen ajaksi työnantajalle maksettavaa kuntoutusrahaa.

Artikkelikuva: Oppisopimuksella uuteen alkuunHyvinkään kaupungilla lastenhoitajana vuodesta 1989 työskennellyt Sari Kuisma menetti vuosia sitten kuulon oikeasta korvastaan. Se ei estänyt työssä jatkamista, mutta kun Kuismalla kaksi vuotta sitten todettiin toisessakin korvassa kuulon alenema, työterveysneuvottelussa suositeltiin kuulon säilyttämiseksi ammatinvaihtoa terveydellisin perustein.

Kaupungin työterveyshoitaja Tiina Pengerkoski ja työhyvinvointikoordinaattori Eija Moksinsalo alkoivat selvittää uudelleensijoitusvaihtoehtoja yhdessä Kuisman kanssa. Kuisma yritti miettiä työtä, jossa voisi työskennellä mahdollisimman pitkään ja alaa, jolla on hyvä työllisyystilanne.

”Olen ollut nuorena pankissa töissä, joten toimistoala tuntui tutulta ja hyvältä vaihtoehdolta.”

Kaupunki sijoitti uudelleensijoitusrahaansa Kuisman työkokeiluun työvoimapalvelukeskuksen asiakassihteerin tehtävissä. Työkokeiluun voi hakea tukea myös Kevalta. Kokeilujakson jälkeen Kuisma palasi vielä hetkeksi entiseen työhönsä ja haki liiketalouden merkonomin oppisopimuskoulutukseen. Opintojen edellyttämä oppisopimuspaikka löytyi Hyvinkään henkilöstökeskuksen palkanlaskennasta.

Onni onnettomuudessa

Oppisopimuskoulutuksen suunnittelu edellyttää opiskelijan, työpaikan ja oppisopimustoimiston koulutustarkastajan yhteistyötä. Koulunpenkille lähtö voi olla monelle pitkään työelämässä olleelle vieras ajatus, mutta oppisopimuksessa pääsee heti kiinni käytännön työhön.

Ammattitutkinto suoritetaan yhdistämällä työssä oppimista, kouluopetusta sekä näyttötehtäviä. Oppisopimuksen ajalta Keva maksaa työnantajalle kuntoutusrahaa ja oppisopimustoimisto koulutuskorvausta. Työnantaja maksaa työntekijälle työehtosopimuksen mukaisen palkan. Työterveyshuollon tehtävä on kannustaa ja motivoida työntekijää uuden oppimiseen.

Uudelleenkouluttautumisella sain mahdollisuuden uuteen uraan

”Kaupungilla ei nykyään ole tehtäviä, joihin ei tarvittaisi koulutusta. Jos työntekijälle mietitään tehtäviä ihan eri alalta, hän tarvitsee pätevyyden”, Moksinsalo huomauttaa.

Kun työntekijällä on uudelle alalle hankittu tutkinto, uudelleensijoitusratkaisut myös kantavat pidemmälle.

”Eräs asiakkaani totesi, ettei hän olisi ikinä uskonut vaihtavansa ammattia. Vaikka sairastuminen ei ole ikinä toivottava asia, uudelleenkouluttautumisella voi saada mahdollisuuden uuteen uraan”, summaa Pengerkoski.

 -----------------------------------

Sivuillamme myös