Ny start genom läroavtal

Keva Pensioner Arbetshälsa
Keva Pensioner Arbetshälsa

Läroavtal är en form av yrkesinriktad rehabilitering med vars hjälp den anställda kan få arbetsuppgifter som är lämpligare med tanke på hälsotillståndet. Studeranden med läroavtal har sysselsatts bra och tiden i arbetslivet har förlängts. En person som byter yrke av hälsomässiga skäl kan hos Keva ansöka om rehabiliteringspenning som betalas till arbetsgivaren för läroavtalstiden.

Sari Kuisma som arbetat som barnskötare vid Hyvinge stad från och med 1989 förlorade för flera år sedan hörseln på högra örat. Det utgjorde inget hinder för att fortsätta att arbeta, men då det för två år sedan konstaterades att Kuisma led av nedsatt hörsel också på det andra örat, rekommenderades vid företagshälsovårdsförhandlingar byte av yrke på medicinska grunder för att behålla hörseln.


Eija Moksinsalo och Sari Kuisma.

Stadens företagsskötare Tiina Pengerkoski och arbetshälsokoordinator Eija Moksinsalo började reda ut omplaceringsalternativ tillsammans med Kuisma. Kuisma försökte fundera på ett arbete i vilket hon skulle kunna arbeta så länge som möjligt och en bransch med bra sysselsättningsläge.

”Som ung har jag arbetat på bank så kontorsbranschen kändes som ett bekant och bra alternativ.”

Staden investerade omplaceringspenningen i Kuismas arbetsprövning som kundsekreterare vid en arbetskraftsservicecentral. För arbetsprövning kan man ansöka om stöd också hos Keva. Efter prövningsperioden återgick Kuisma ännu för en tid till sitt tidigare arbete och sökte till läroavtalsutbildning för att bli merkonom inom företagsekonomi. En läroavtalsplats är en förutsättning för studierna och hon fick en sådan vid löneräkningen på Hyvinge personalcentral.

Tur i oturen

Planeringen av läroavtalsutbildningen förutsätter samarbete mellan den studerande, arbetsplatsen och läroavtalsbyråns utbildningsinspektör. Att sätta sig på skolbänken kan vara en främmande tanke för mången som varit länge med i arbetslivet, men med läroavtal  kommer man genast in i det praktiska arbetet.

Yrkesexamen avläggs genom en kombination av vad man lärt sig i arbetet, skolundervisningen och fristående yrkesuppgifter. För läroavtalstiden betalar Keva rehabiliteringspenning till arbetsgivaren och läroavtalsbyrån betalar utbildningsersättning. Arbetsgivaren betalar till arbetstagaren lön enligt kollektivavtalet. Företagshälsovårdens uppgift är att sporra och motivera den anställda att lära sig nya saker.

”Staden har numera inga sådana uppgifter där det inte skulle behövas utbildning. Om man för den anställda funderar på uppgifter inom en helt annan bransch, behöver personen kompetens”, påpekar Moksinsalo.

Då den anställda har fått en examen som är lämplig för den nya branschen är också omplaceringslösningarna framgångsrikare.

”En av mina klienter konstaterade att hon aldrig hade trott att hon skulle byta yrke. Trots att det aldrig är önskvärt att man blir sjuk, kan omskolning leda till en ny karriär”, summerar Pengerkoski.

-------------------------------------------

På våra sidor också