Muutoksia Kevan johtoryhmän kokoonpanossa

Keva
Keva

Kevan hallitus on tänään päättänyt muutoksista Kevan johtamisjärjestelmään ja johtoryhmän kokoonpanoon. Keva siirtyy prosessiorganisaatioon kevään 2020 lopulla.

Uudistus on osa viime vuonna hyväksytyn strategian toimeenpanoa. Johtamisen uudistamisessa keskeisinä tavoitteina on lisätä toiminnan tehokkuutta ja parantaa asiakkaiden palvelua sekä vähentää sisäisiä raja-aitoja.

Jatkossa Kevan toiminta järjestetään neljän perusprosessin mukaisesti seuraavasti:

  • työnantaja- ja työkykyprosessi
  • eläke- ja ICT-prosessi 
  • sijoitusprosessi 
  • talouden ja toiminnan suunnittelun prosessi 

Kevan johtoryhmän vastuualueet ja kokoonpano muutetaan vastaamaan uudistettua työskentelytapaa.  

Johtoryhmän kokoonpano: 

Toimitusjohtaja Timo Kietäväinen  
Varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén, työnantaja- ja työkykyprosessi 
Varatoimitusjohtaja Kimmo Mikander, eläke- ja ICT –prosessi 
Sijoitusjohtaja Ari Huotari, sijoitusprosessi 
Talousjohtaja Tom Kåla, talouden ja toiminnan suunnittelun prosessi 
Viestintäjohtaja Reija Hyvärinen, viestintä, vastuullisuus ja sidosryhmäyhteistyö
Hallintojohtaja Markus Mankin, johtoryhmän sihteeri 
Henkilöstön edustajana jatkaa Leila Ahlström

Johtoryhmä vastaa uusien prosessien rakentamisesta ja valmistelusta, ja Kevan organisaatio muutetaan vastaamaan niitä kevään lopulla 2020. Uuden organisaation voimaantuloon saakka johtoryhmän jäsenten toimialavastuut säilyvät ennallaan.

-Keva tavoittelee eläkealan parasta asiakastyytyväisyyttä ja haluamme olla myös alan tehokkain toimija sekä sijoitusten tuotoissa maan kärkeä. Nyt tehty johtamisjärjestelmän syvällinen muutos on jatkoa koko Kevan toimintakulttuurin muutokselle. Kokonaisvaltainen asiakkaiden palvelu rakennetaan asiakkaiden tarpeista lähtevien prosessien varaan. Tämä näkyy asiakkaille sujuvampana ja nykyistä henkilökohtaisempana palveluna. Kevan henkilöstön osaamista kehitetään lähivuosina tuntuvasti. Tämä antaa Kevalle valmiudet vastata kaikkiin tulevaisuudessa mahdollisesti eteen tuleviin uudistuksiin, sanoo Kevan hallituksen puheenjohtaja Minna Arve

-Hallituksen päätös antaa vahvan selkänojan Kevan toiminnan uudistamiselle. Kevään 2020 aikana Kevassa rakennamme prosessit ja teemme tarvittavat organisaatiomuutokset. Digitaalisten palvelujen, kumppanuusverkostojen ja työkykyjohtamisen nostaminen uudelle, Keva-lain edellyttämälle tasolle, tulevat näkymään asiakkaiden arjessa. Sijoitustuotoissa haluamme olla edelleen maan paras, tiivistää toimitusjohtaja Timo Kietäväinen. Hän korostaa, että Kevan uudistuminen jatkuu muillakin tavoin: mm. strategian toimeenpanoa jatketaan suunnitellusti ja ensi kesäkuussa hyväksytään uusi kolmen vuoden kehys, jolla linjataan tulevien vuosien voimavarojen käyttöä.  

 

Lisätiedot:  

hallituksen puheenjohtaja Minna Arve, p.  044 907 5210
toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p.  0400 486 043