Mikä muuttuu tulorekisterin myötä vuoden 2019 alussa - säilyykö sujuva vanhuuseläkkeelle siirtyminen?

Eläkkeet
Eläkkeet

Tulorekisteri tulee käyttöön 1.1.2019. Sen myötä työnantajille tulee muutoksia ansiotietojen ja palvelussuhteen päättymistiedon ilmoittamiseen. Vanhuuseläkkeelle siirtyvien kannattaa irtisanoutua vähintään kuukautta ennen eläkkeen hakemista. Näin varmistetaan se, että eläkkeenhakijan toimeentulo ei katkea vanhuuseläkkeelle siirryttäessä.

Mitä tulee ottaa huomioon ennen muutosta loppuvuonna 2018?

Jotta vanhuuseläke voidaan myöntää, Keva tarvitsee työnantajalta tiedon eläkkeenhakijan palvelussuhteen päättymisajankohdasta. Välttämättömän päättymistiedon lisäksi joissakin tilanteissa tarvitaan eläkkeen laskentaan myös eläkkeen alkamisvuoden ansiotietoja.

Monet työnantajat ilmoittavat nykyisinkin etukäteen palvelussuhteen päättymisen suoraan Kevan palvelussuhderekisterissä ennen kuin työntekijä tekee eläkehakemuksen. Kun eläkkeelle jäävä sitten hakee eläkettä, palvelussuhteen päättymistä ei enää tarvitse varmistaa työnantajalta, koska rekisteröity päättymistieto siirtyy suoraan Kevan laskentajärjestelmään. Näissä tilanteissa eläkepäätös valmistuu nopeasti ja se on mahdollista lähettää hakijalle välittömästi.

Jos palvelussuhteen päättymistietoa ei ole etukäteen viety palvelussuhderekisteriin tai sitä ei ole eläkehakemuksen mukana, Keva lähettää työnantajalle pyynnön palvelusuhteen päättymisestä sitten, kun eläkehakemus on saapunut Kevaan. Vastaavasti Keva pyytää eläkkeen laskentaan tarvittavia puuttuvia ansioita työnantajalta.

1.1.2019 alkaen käytännöt muuttuvat

Tulorekisterin käyttöönoton myötä 1.1.2019 alkaen Keva ei pääsääntöisesti enää lähetä työnantajille ansiotietopyyntöjä, vaan työntekijöiden ansiotiedot siirtyvät palkkatietoilmoituksella suoraan tulorekisteriin jokaisen palkka-ajon jälkeen.

Samalla palkkatietoilmoituksella työnantajat ilmoittavat myös palvelussuhteen päättymistiedon tulorekisteriin sen jälkeen, kun työntekijä on irtisanoutunut.

Eläkkeelle jäävän henkilön palvelussuhteen päättymistieto ja ansiotiedot siirtyvät tulorekisterin kautta Kevan eläkekäsittelyyn siinä vaiheessa, kun eläkehakemusta käsitellään.

Vanhuuseläkkeelle siirtyvien kannattaa irtisanoutua vähintään kuukautta ennen eläkkeen hakemista, jotta palvelussuhteen päättymistieto on valmiina tulorekisterissä. Jos päättymistietoa ei ole rekisterissä, Keva lähettää työnantajalle pyynnön ilmoittaa päättyminen suoraan tulorekisteriin, kun eläkehakemus saapuu Kevaan. Tämä työllistää työnantajaa sekä hidastaa eläkepäätöksen antamista.

Irtisanoutuminen ja päättymistiedon rekisteröinti tarpeeksi ajoissa varmistaa sen, että eläke on mahdollista saada ajoissa maksuun väliaikaisella eläkepäätöksellä, vaikka joitain muita tarvittavia tietoja eläkelaskennasta vielä puuttuisikin. Näin varmistetaan se, että eläkkeen hakijan toimeentulo ei katkea vanhuuseläkkeelle siirryttäessä.

Eläkkeenhakijan muistilista sujuvaan vanhuuseläkkeelle siirtymiseen

  • Keskustele työnantajasi kanssa eläköitymissuunnitelmasta jo hyvissä ajoin ja selvitä palvelussuhteen päättymiseen ja eläkkeelle siirtymiseen liittyvät asiat. Hyvissä ajoin aloitettu suunnittelu jättää myös työnantajalle aikaa miettiä tarvittavia työjärjestelyitä.
  • Irtisanoudu työstä vähintään yksi kuukausi ennen kuin haet eläkettä.
  • Käy tarkistamassa, että kaikki työhistoriasi palvelussuhteet ovat rekisteröity ja oikein. Palvelussuhteet voi tarkistaa kirjautumalla Omat eläketietosi -palveluun.
  • Tee vanhuuseläkehakemus aikaisintaan n. 2 kuukautta ennen eläkkeen alkamista. Nopeimmin ja helpoimmin haet eläkettä sähköisenä Omat eläketietosi -palvelun kautta.