Mietitkö eläkkeelle jäämistä lähikuukausina?

Eläkkeet
Eläkkeet

Vuodenvaihteen lähestyessä moni eläkeiän kynnyksellä oleva pohtii, kannattaako jatkaa töissä vielä muutama kuukausi, vai olisiko viisainta jäädä eläkkeelle jo tämän vuoden aikana.

Kannattaako siirtyä mahdollisimman nopeasti eläkkeelle?

Työstä saatava ansio on yleensä lähes kaksinkertainen kuin tulossa oleva työeläke. Jos voit sopia työnantajasi kanssa siitä, että voit jatkaa vielä muutaman kuukauden palkkatyössä, sinulle kertyy enemmän tuloa. Jos jäät eläkkeelle jo joulukuussa etkä vasta tammikuussa, menetät ansiotuloa noin puolikkaan kuukausipalkasta. Myös eläkettä kertyy joka kuukausi niin kauan, kuin palkanmaksu jatkuu.

Tämän vuoden alusta eläkettä on kartuttanut normaalin palkan lisäksi lykkäyskorotus. Tämä tarkoittaa sitä, että eläkkeesi kasvaa 0,4 prosenttia joka kuukausi, jonka olet töissä alimman eläkeikäsi jälkeen.

Miten ja milloin eläkkeitä tarkistetaan?

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa inflaatio- ja ansiokehityslukujen perusteella laskettavat kertoimet eli indeksit joka vuosi loka-marraskuun aikana.  Palkkakerroin vaikuttaa siihen, tuleeko ja miten paljon korotusta uusien eli alkavien eläkkeiden laskennassa käytettäviin ansioihin.

Jos olet jo eläkkeellä, työeläkeindeksi vaikuttaa sinulle maksettavaan työeläkkeeseen.

Palkkakerroin ja työeläkeindeksi vuodelle 2018

Millaisia kertoimia tai indeksejä on ja mihin niitä käytetään?

Jos olet jäämässä eläkkeelle 1.1.2018 tai sen jälkeen, eläkkeesi määrää tarkistetaan palkkakertoimella, jonka STM:n määrittelee. Palkat vaikuttavat palkkakertoimeen 80 prosenttia ja hinnat 20 %.

Jos olet jo eläkkeellä, vuoden vaihteessa työeläkettäsi tarkistetaan ministeriön laskeman työeläkeindeksin mukaisesti. Työeläkeindeksissä palkkojen ja hintojen painoarvot ovat päinvastoin kuin palkkaindeksissä, eli työeläkeindeksin laskemisessa palkat vaikuttavat 20 prosenttia ja hinnat 80 %.

Miltä tilanne näyttää, kannattaako eläkkeelle jäädä joulukuussa vai ensi vuonna?

Sosiaali- ja terveysministeriö ei ole vielä vahvistanut palkkakerrointa eikä työeläkeindeksiä, joten kysymykseen vastaaminen on ennakointia.

Suomessa palkkoja ei ole viimeisen vuoden aikana juuri korotettu, ja esimerkiksi julkisella alalla monissa tehtävissä lomarahoja on leikattu. Tämän takia on olettavaa, ettei palkkakerroin juuri nouse. Hinnat ovat samaan aikaan jatkaneet hidasta nousuaan, joka korottanee hieman työeläkeindeksiä.

Esimerkiksi jos jäät eläkkeelle 1.12.2017 ja eläkkeesi on 1500 euroa kuukaudessa, sitä korotetaan tammikuussa nykyisten arvioiden mukaan noin 9 euroa kuukaudessa. Tämä tarkoittaa, että vuoden 2018 ajan saat eläkettä 1509 euroa /kk. Seuraavan kerran eläkettäsi korotetaan työeläkeindeksillä 1.1.2019.

Jos vastaavasti päätät jäädä eläkkeelle 1.1.2018, on eläkkeen määrä arviolta sama 1509 euroa, koska eläkkeeseesi on laskettu kertymä joulukuulta 2017 ja yhden kuukauden lykkäyskorotus +0,4 prosenttia joulukuulta. Lisäksi olet saanut joulukuussa palkkaa, joka on noin kaksinkertainen eläkkeeseen verrattuna. Tässäkin tapauksessa eläkettäsi korotetaan työeläkeindeksillä 1.1.2019.

Tarkempaa tietoa palkkakertoimesta ja työeläkeindeksistä saadaan, kun STM:n vahvistaa indeksit loka-marraskuun vaihteen tietämillä. Ministeriö laskee indeksit joka vuosi, joten tämän vuoden laskelmista ei voi tehdä johtopäätöksiä seuraavien vuoden kehityksestä.

Mistä saat lisätietoa?

Kun sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut palkkakertoimen ja työeläkeindeksin, voit käydä vertailemassa eri kuukausina alkavien työeläkkeiden summia Omat eläketietosi -verkkopalvelun laskureissa. Se on helpoin ja nopein tapa nähdä euroina, miten palkkatyöstä eläkkeelle siirtyminen eri kuukausina vaikuttaa eläkkeesi määrään.

Omat eläketietosi -palvelu

Näet työeläkeotteesi, voit laskea eläkelaskureilla paljonko saat eläkettä sekä hakea eläkettä tai ammatillista kuntoutusta.

Tietoa eläkkeistä ja eläkkeen hakemisesta

Milloin jäädä eläkkeelle ja miten sitä haetaan? Tietoa eri eläkevaihtoehdoista, työeläkkeen määrästä ja eläketurvasta muutostilanteissa.