Överväger du att gå i pension under de närmaste månaderna?

Keva Pensioner
Keva Pensioner

Årsskiftet närmar sig och många som är på gränsen till pensionsåldern funderar på om det lönar sig att jobba i ännu ett par månader eller om det vore fiffigare att gå i pension redan i år.

Lönar det sig att gå i pension så fort som möjligt?

Lönen är ofta nästan dubbelt så stor som den kommande arbetspensionen. Om du kan komma överens med din arbetsgivare om att ännu fortsätta några månader i förvärvsarbete får du mer inkomster. Om du går i pension redan i december och inte i januari förlorar du ungefär hälften av månadslönen. Även pension tjänas in varje månad så länge som man får lön.

Från början av detta år har pension förutom av normal lön också tillvuxit av uppskovsförhöjning på pension. Detta betyder att din pension växer med 0,4 procent för varje månad som du jobbar efter att du passerat din lägsta pensionsålder.

Hur och när justeras pensioner?

Social- och hälsovårdsministeriet bekräftar de koefficienter som beräknas på basis av inflations- och inkomstutvecklingen, dvs. index, varje år under oktober och november månad. Lönekoefficienten inverkar på om det kommer förhöjning, och hur mycket, på de inkomster enligt vilka nya pensioner beräknas.

Om du redan är på pension inverkar arbetspensionsindex på den arbetspension som betalas till dig.

Lönekoefficienten och arbetspensionsindexet 2018

Hurdana koefficienter och index finns det och hur används de?

Om du ska gå i pension 1.1.2018 eller senare, justeras ditt pensionsbelopp med en lönekoefficient som fastställs av SHM. Lönernas och prisernas inverkan på koefficienten är 80 respektive 20 procent.

Om du redan är på pension justeras din arbetspension enligt det arbetspensionsindex som ministeriet fastställt. I arbetspensionsindexet är vikterna av löner och priser de motsatta i förhållande till löneindex, dvs. 20 resp. 80 procent.

Hur är läget: lönar det sig att gå i pension i december eller nästa år?

Social- och hälsovårdsministeriet har ännu inte fastställt lönekoefficienten eller arbetspensionsindexet så att svaret baserar sig på antaganden.

I Finland har lönerna knappt höjts under det senaste året och till exempel i den offentliga sektorn har semesterpenningarna skurits ned i många uppgifter. Därför antas lönekoefficienten inte stiga nämnvärt. Samtidigt har priserna fortsatt att stiga långsamt vilket kommer att höja arbetspensionsindexet en aning.

Om du till exempel går i pension 1.12.2017 och din pension är 1 500 euro per månad höjs den enligt nuvarande uppskattning med cirka 9 euro per månad i januari. Det betyder att din pension är 1 509 euro/mån. 2018. Följande gång höjs din pension med arbetspensionsindex 1.1.2019.

Om du på motsvarande sätt går i pension 1.1.2018, är pensionsbeloppet uppskattningsvis detsamma, 1 509 euro, eftersom din pension omfattar tillväxten för december 2017 och en månads uppskovsförhöjning på +0,4 procent för december. Därtill har du fått lön i december som är ungefär dubbel jämfört med pensionen. Också i detta fall höjs din pension med arbetspensionsindex 1.1.2019.

Närmare uppgifter om lönekoefficienten och arbetspensionsindexet fås efter att SHM har fastställt indexen i månadsskiftet oktober–november. Ministeriet beräknar indexen varje år vilket betyder att man utifrån beräkningen i år inte kan dra några slutsatser om kommande års utveckling.

Mer information

Efter att social- och hälsovårdsministeriet har fastställt lönekoefficienten och arbetspensionsindexet kan du jämföra beloppet av arbetspensioner som börjar under olika månader i kalkylatorerna i webbtjänsten Dina pensionsuppgifter. Det är det enklaste och snabbaste sättet att kolla i euro hur pensionsbeloppet ändras beroende på det i vilken månad du går i pension.