Merkittävä yhteistyösopimus tuo vauhtia teolliselle puukerrostalotuotannolle Suomessa

Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus
Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus

Suomen Puukerrostalot Oy ja julkisen alan työeläkevakuuttaja Keva ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on rakentaa Suomeen 1 000 puurakenteista kerrostaloasuntoa seuraavan 3 – 5 vuoden aikana. Sopimuksen ansiosta Suomen suurin puurakentamiseen tehty investointi on entistä lähempänä.

Kevan kiinteistösijoitusten ympäristöasioissa pääpaino on tähän asti ollut energiatehokkuuden parantamisessa: siinä kiinteistöjen hiilijalanjälki pienenee, energiankulutuksessa syntyy säästöjä ja elinympäristö on kaikille miellyttävämpi.

Keva panostaa jatkossa kiinteistöjen energiatehokkuuden lisäksi koko rakennuksen elinkaaren aikaiseen hiilijalanjäljen pienentämiseen.

- Nyt solmittu aiesopimus antaa Kevalle mahdollisuuden hankkia sijoitussalkkuunsa erittäin pienen hiilijalanjäljen sijoituskohteita, Kevan kiinteistöjohtaja Petri Suutarinen kertoo. -Tavoitteenamme on, että viimeistään viiden vuoden päästä noin 10 % asuntosijoituskohteistamme olisi puurunkoisia ja rakennuspaikasta riippuen myös käyttöenergialtaan 100 %:sti uusiutuvalla energialla toimivia, hän toteaa.

Käytännön ilmastoteko

Kehitystyössään Keva painottaa innovatiivisia asumismukavuutta parantavia ratkaisuja tulevaisuuden asumiseen. Rakentamalla vähähiilisiä asuntoja Keva pyrkii vähentämään viimeistään 2030-luvulle ajoittuvia taloudellisia riskejään liittyen fossiilisten polttoaineiden käytön verotukseen ja rakennusten koko elinkaaren hiilijalanjälkeen.

- Tämä on konkreettinen ilmastoteko ja johdonmukaista työeläkevakuuttajalle, joka on pitkän aikavälin vastuullinen sijoittaja, Suutarinen toteaa.

Keva omistaa Suomessa yhteensä n. 3600 vuokra-asuntoa. Kevan suorien kiinteistösijoitusten arvo oli 31.12.2018 noin 2,5 mrd euroa, josta asuntojen osuus oli 26 %.

Sopimus mahdollistaa osaltaan Suomen suurimman investoinnin puurakentamiseen

Yhteistyösopimuksella Suomen Puukerrostalot Oy tuottaa Kevalle ekologisesti, turvallisesti, älykkäästi sekä kestävällä tavalla tehtyjä puukerrostaloja. Yhtiö tuo yksinoikeudella Suomen markkinoille teollisen puukerrostalovalmistajan Lindbäcks Bygg Ab:n 25 vuoden kokemuksen ja tietotaidon, sekä kehittää siitä Suomen rakennusmääräysten mukaisen ratkaisun ensin Suomen markkinoille ja jatkossa myös vientimarkkinoille.

Teollisen mittakaavan puukerrostalotuotannon aloittaminen Suomessa vaatii kymmenien miljoonien eurojen investoinnin tehtaaseen. Investointia ei ole olisi mahdollista tehdä ilman merkittävää tilauskantaa tulevaan tuotantoon.

- Olemme erittäin otettuja Kevan osoittamasta luottamuksesta yrityksemme osaamista kohtaan, Suomen Puukerrostalot Oy:n toimitusjohtaja Teppo Laurila toteaa. - Yhteistyösopimus vahvistaa uskoamme Suomen suurimpaan investointiin puurakentamiseen ja sukupolvien yli luotaviin terveellisiin asuntoihin, hän lisää.

Keva ja Suomen Puukerrostalot Oy ovat tunnistaneet ensimmäiset mahdolliset kohteensa, jotka tuotetaan Lindbäcks Bygg Ab:n megatehtaassa, jonka vuosituotantokapasiteetti on 1 600 asuntoa vuodessa. Suomen Puukerrostalot Oy:n tehtaan valmistuttua moduulit rakennetaan Hämeenlinnassa.

- Etsimme yhdessä tontteja kunnista ja kaupungeista, joihin voimme toteuttaa kohtuuhintaisia asuntoja, Suutarinen ja Laurila toteavat yhteen ääneen. He myös rohkaisevat kaikkia tontinomistajia ottamaan yhteyttä ja tarjoamaan tonttejaan.

Suomen hallitus on jatkanut puurakentamisen ohjelmaa vuoteen 2022, jossa tavoitellaan puurakentamisen määrän merkittävää kasvua. Suomen Puukerrostalot odottaa myös hallitusohjelmaan kirjattujen innovatiivisten investointien tukemista käytännössä.

Euroopan suurin teollinen puukerrostalovalmistaja Lindbäcks Bygg Ab on solminut vuonna 2018 yhteistyösopimuksen Suomen Puukerrostalot Oy:n kanssa, jonka osaomistaja Lindbäcks myös on. - Teknologisen tietotaidon siirtäminen tapahtuu todellisten kohteiden suunnittelussa, tuotannossa ja rakentamisessa, Lindbäcks Bygg Ab:n toimitusjohtaja Stefan Lindbäck toteaa.

Ruotsissa puurakentaminen on Ruotsin betoniteollisuuden Betong-lehden tekemän vertailun perusteella edullisempaa kuin betonirakentaminen. -Teollinen valmistus tehtaassa luo mahdollisuuden entistä useammalle saada laadukas ja kohtuuhintaisempi koti, vuosittain lähes 2 500 asuntoa tuottavan yhtiön Stefan Lindbäck sanoo.

 

Lisätiedot:
Keva, kiinteistöjohtaja Petri Suutarinen, p. 0400 330 322 ja petri.suutarinen@keva.fi
Suomen Puukerrostalot Oy, toimitusjohtaja Teppo Laurila, p. 050 517 1771 ja teppo.laurila@suomenpuukerrostalot.fi