Ett betydande samarbetsavtal ska sätta fart på industriproduktion av höghus i trä i Finland

Ekonomi och investering Hållbarhet
Ekonomi och investering Hållbarhet

Suomen Puukerrostalot Oy och den offentliga sektorns arbetspensionsförsäkrare Keva har ingått ett samarbetsavtal i syfte att bygga 1 000 bostäder i höghus i trä under de kommande 3–5 åren. Tack vare avtalet blir den största investeringen i byggande i trä i Finland snart verklighet.

I miljöfrågor har Keva i sina fastighetsplaceringar hittills fokuserat på förbättring i energieffektiviteten: fastigheternas koldioxidavtryck minskar, energiförbrukningen leder till besparingar och livsmiljön är trevligare för alla.

Framöver kommer Keva att utöver energieffektivitet satsa på att reducera koldioxidavtrycket under byggnadens hela livscykel. - Det intentionsavtal som vi nu ingått ger Keva möjlighet att komplettera sin placeringsportfölj med objekt med mycket litet koldioxidavtryck, berättar Kevas fastighetsdirektör Petri Suutarinen. - Vårt mål är att omkring 10 % av våra bostadsplaceringsobjekt om senast fem år ska ha en stomme i trä och beroende på byggnadsplatsen ska de också fungera till 100 % med förnybar energi, konstaterar han.

Praktisk klimatgärning

I sitt utvecklingsarbete betonar Keva innovativa lösningar som förbättrar boendekomforten i framtiden. Genom att bygga koldioxidsnåla bostäder strävar Keva efter att reducera sina ekonomiska risker som kan realiseras senast på 2030-talet till följd av beskattningen av fossila bränslen och koldioxidavtrycket för byggnadernas hela livscykel.

- Det här är en konkret klimatgärning och ett konsekvent steg för oss som en långsiktig ansvarsfull investerare, säger Suutarinen.
Keva äger sammanlagt cirka 3 600 hyresbostäder i Finland. Värdet av Kevas direkta fastighetsplaceringar uppgick till cirka 2,5 md euro 31.12.2018, och bostädernas andel var 26 %.

Avtalet möjliggör Finlands största investering i träbyggande

I enlighet med samarbetsavtalet producerar Suomen Puukerrostalot Oy för Keva höghus i trä som byggs ekologiskt, säkert, rationellt samt på ett hållbart sätt. Bolaget lanserar med ensamrätt trähusbolaget Lindbäcks Bygg AB:s lösning, som bygger på 25 år erfarenhet och know-how, på den finska marknaden och utvecklar utifrån detta en lösning som följer byggbestämmelserna i Finland. Lanseringen gäller först Finland och senare också exportmarknaden.

Industriell produktion av höghus i trä kräver en investering på tiotals miljoner euro i en fabrik i Finland. Investeringen är inte möjlig utan en betydande orderstock på kommande produktion.
- Vi är tacksamma för det förtroende Keva visat oss och vårt företags know-how, säger Suomen Puukerrostalot Oy:s verkställande direktör Teppo Laurila. - Samarbetsavtalet stärker vår tro på Finlands största investering i träbyggande någonsin och samtidigt i sunda bostäder för flera generationer framöver, tillägger han.

Keva och Suomen Puukerrostalot Oy har identifierat de första eventuella objekten. De produceras i Lindbäcks Bygg AB:s enorma produktionsanläggning med en produktionskapacitet om 1 600 bostäder per år. Efter att Suomen Puukerrostalot Oy:s fabrik blivit färdig byggs modulerna i Tavastehus.

- Vi söker tillsammans tomter i kommuner och städer för att bygga skäligt prissatta bostäder, konstaterar Suutarinen och Laurila. De uppmuntrar också alla tomtägare att ta kontakt och erbjuda sina tomter.

Finlands regering har förlängt sitt åtgärdsprogram för träbyggande till år 2022. Syftet med det är att öka användningen av trä i byggandet. Suomen Puukerrostalot förväntar sig också att de i regeringsprogrammet inskrivna innovativa investeringarna ska få stöd i praktiken.

Europas största industriella producent av höghus i trä Lindbäcks Bygg AB har år 2018 ingått ett samarbetsavtal med Suomen Puukerrostalot Oy i vilket Lindbäcks också är delägare. – Överföring av teknologisk know-how sker vid planeringen, produktionen och byggandet av verkliga objekt, säger Lindbäcks Bygg AB:s verkställande direktör Stefan Lindbäck.

I Sverige är det billigare att bygga i trä än i betong. Det framgår av en jämförelse som genomfördes av den svenska betongindustrins tidning Betong. - Genom industriell produktion i en fabrik får allt fler möjlighet att bo i ett högklassigt och rimligt prissatt hem, säger Stefan Lindbäck om sitt bolag som producerar nästan 2 500 bostäder per år.

 

Ytterligare information:
Keva, fastighetsdirektör Petri Suutarinen, tfn 0400 330 322 och petri.suutarinen@keva.fi
Suomen Puukerrostalot Oy, verkställande direktör Teppo Laurila, tfn 050 517 1771 och teppo.laurila@suomenpuukerrostalot.fi