Liedossa kohdataan haasteet tiedolla johtamisen avulla

Palvelut Asiakkaat kertovat
Palvelut Asiakkaat kertovat

Yli tuhannen työntekijän Liedon kunta on organisaationa monien muutosten edessä. Yksi suurimmistä liittyy kunnan työntekijöiden ikärakenteeseen: lähivuosina jopa 30 henkilöä on siirtymässä eläkkeelle vuosittain.

Ikärakenne on haaste erityisesti työssä jaksamisen, työhyvinvoinnin ja työurien jatkumisen kannalta. Liedossa pohditaan myös työnantajan vetovoimaa: kuinka turvata riittävät henkilöresurssit eläköitymisaallon jälkeen? 

Tieto jalostettiin toimenpiteiksi

Keinoja työkyvyn vahvistamiseksi ja työurien jatkumiseksi on mietitty muun muassa säännöllisten työhyvinvointikyselyiden ja niistä saatujen tulosten kautta. Aiemmin Liedossa toteutettiin kysely omin voimin, mutta rinnalle kaivattiin myös vertailutietoa muista kunnista. Kevan kanssa yhteistyössä käynnistettiin suunnitteluprosessi uuden työhyvinvointikyselyn käyttöönottamiseksi. Työhyvinvointikysely toimi hyvin ja lopputulokseen oltiin tyytyväisiä: tuloksena oli paljon hyödyllistä tietoa kehittämistoimenpiteiden taustalle.

Liedossa on lisäksi kiinnitetty huomiota tiedon hyödyntämiseen työkyvyttömyyden ehkäisyssä ja sen kustannusten hallinnassa. Kevan Avaintiedot-palvelun avulla saatiin työkaluja tuottavuuden lisäämiseen ja ymmärrys ilmiöistä kustannusten taustalla lisääntyi. Näin on saatu kohdistettua myös resursseja oikein ja kustannuksia hallintaan. Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on kunnassa vähentynyt. Työhyvinvointikyselyistä ja Avaintiedoista saatujen tietojen hyödyntämiseen on luotu selkeät toimintamallit. Ohjeiden ja tuen avulla esimiehet pystyvät viemään tietoa omassa tiimissään toiminnan tasolle.

Työhyvinvointi koko henkilöstön asia

Työhyvinvointikyselyistä saadun tiedon pohjalta Liedossa on kiinnitetty myös enemmän huomiota henkilöstön rooliin työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämisessä. Kehittämistoimenpiteitä on mietitty yhdessä muun muassa kehittämispäivissä, joissa eri yksiköistä valitut työntekijät ovat pohtineet itse keinoja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Kehittämistyön tuloksena muun muassa kehityskeskustelut ovat saaneet kasvojen pesun: koko lomake uusittiin enemmän työyhteisön tarpeita vastaavaksi.

Suunnitelmissa on kouluttaa työntekijöiden joukosta jatkossa fasilitaattoreita auttamaan työhyvinvointikyselyjen tulosten purkamisessa ja tavoitteiden jalkauttamisessa. ”Työhyvinvointi on koko henkilöstön yhteinen asia ja siihen aiomme panostaa jatkossakin. Yhdessä tekeminen on paitsi hauskaa, myös tuloksellista”, sanoo Liedon henkilöstöpäällikkö Katja Laalo, ja jatkaa: ”Innostuneiden kumppaneiden kanssa työskentely motivoi puolin ja toisin! Siksi yhteistyö Kevan kanssa on koettu meillä niin positiivisesti”.