Hausjärvellä tuetaan esimiehiä

Palvelut Asiakkaat kertovat
Palvelut Asiakkaat kertovat

Kantahämäläisen Hausjärven kunnan palveluksessa työskentelee noin 400 työntekijää, joista esimiehiä on yli 30. Työkyvyn strateginen johtaminen on tiivis osa henkilöstöhallintoa ja esimiestyötä.

Työterveyshuollon ja Kevan kanssa on tehty yhteistyötä jo vuosien ajan erilaisten työkyvyn vahvistamiseen liittyvien hankkeiden parissa. Vuoden 2018 aikana työterveyshuollon tekemässä kyselyssä kuitenkin selvisi, että esimiesten tietoisuus esimerkiksi varhaisen tuen mallista tai eri kuntoutusvaihtoehdoista tarvitsi vahvistusta.

Tulosten perusteella syntyi idea Esimiehen työkalupakki -valmennuksesta. Aamupäivän pituisen tilaisuuden tavoitteena oli antaa esimiehille konkreettisia työkaluja työkykyasioiden hoitamiseen. Valmennuksessa haluttiin lisäksi tehdä tutuksi eri kuntoutusmahdollisuuksia. Työkalupakin sisältö suunniteltiin yhdessä Kevan asiantuntijoiden (asiakaspäällikkö Tony Blomster ja kuntoutusasiantuntija Laura Jäppinen), työterveyshuollon (Työ-Syke Oy) sekä Kelan kuntoutuspalvelujen tuottajan (Kiipula-Avire) kanssa.

Valmennuksessa käsiteltiin muun muassa työkykyarviota, osasairauspäivärahaa, varhaisen tuen mallia, Kelan kuntoutusvaihtoehtoja sekä Kevan ammatillisen kuntoutuksen keinoja työssä jatkamiseen.

”Learning cafe –tyyppinen toimintatapa oli hyvä. Jokaisella osallistujalla oli oma piste, josta sai hyvin tietoa. Pienryhmissä keskustelu antoi mahdollisuuden syventää aihetta ja kysyä kohdennetusti vaikkapa ammatillisesta kuntoutuksesta”, kertoi valmennukseen osallistunut Hausjärven kunnan ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Ismo Korhonen.

”Esimiehen työkalupakki -valmennuksen järjestäminen yhteistyössä Kevan ja muiden toimijoiden kanssa on loistava esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä. Kevan työkyvyn vahvistamiseen suunnatut palvelut ovat muutenkin tulleet tutuiksi jo heti aloittaessani työskentelyn Hausjärven kunnan palveluksessa”, kommentoi Hausjärven hallintosuunnittelija Lilli Salomaa.

Esimiesten antama palaute aamupäivästä oli positiivista. Valmennus koettiin tarpeelliseksi ja se antoi vaikuttavia työkaluja esimiestyöhön. Erilaisten kuntoutusvaihtoehtojen tarjoaminen niitä tarvitseville työntekijöille on tämän jälkeen ollut luontevampaa ja helpompaa. Hyvien tulosten rohkaisemana jatkoa valmennukselle on jo suunniteltu. Lisäksi Hausjärvellä pohditaan uudenlaisia keinoja mm. työkykyneuvotteluiden käymiseen.

Hausjärvi kuva 2.JPG

Kuvassa Hausjärven kunnan hallintosuunnittelija Lilli Salomaa sekä ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Ismo Korhonen