Kuntien yhtiöt eivät maksa yksityisiä korkeampaa eläkemaksua

Keva Työelämä Eläkkeet
Keva Työelämä Eläkkeet

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA julkaisi torstaina 23.3. laskelman, jonka mukaan kunta-alalla tehty työ olisi kalliimpaa kuin yksityisellä sektorilla tehty työ. Suurimpana syynä tähän on EVA:n mukaan yksityistä sektoria korkeammat eläkemaksut, jotka johtuvat aikoinaan kunnissa myönnetyistä normaalia paremmista eläke-eduista.

- Nyt on olemassa suuri vaara, että EVA:n laskelmia ja uutisointia tulkitaan väärin. Kunnallinen eläkejärjestelmä ei ole yhtiöille keskimäärin kalliimpi kuin yksityinen, painottaa Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen.

On totta, että kunnallisessa eläkejärjestelmässä peritään TyEL-tasoisen maksun lisäksi eläkemenoperusteista maksua. Tämä johtuu muun muassa vuoteen 1995 asti kertyneistä parempitasoisista eläkkeistä, vakuutettujen naisvaltaisuudesta johtuvasta pidemmästä elinajan odotteesta ja vanhemmasta ikäjakaumasta.

Eläkemenoperusteinen maksu ei kuitenkaan kohdistu nykyään tehtävään työhön. Yhtiöt ja työnantajat, jotka on perustettu vuoden 2005 alun jälkeen, eivät maksa eläkemenoperusteista maksua. Näille työnantajille eläkemaksu on siis jo nyt keskimäärin TyEL-maksun tasoinen.

Tilanne selkiytyy edelleen vuoden 2019 alussa, kun eläkemenoperusteinen maksu lakkaa ja Keva alkaa kerätä uutta tasausmaksua. TyEL:n ylittävä maksutarve peritään tasausmaksulla vain kunnilta ja maakunnilta. Osakeyhtiö- ja muilta yhteisöjäseniltä peritään aina keskimääräistä TyEL-tasoa vastaava maksu eikä eläkemaksuista tule näin rasitetta TyEL-vakuutettuun yhtiöön verrattuna.

- Nyt ja tulevaisuudessa perustettavien yhtiöiden ei tarvitse pelätä sitä, että Kevan valitseminen tulisi yksityistä työeläkeyhtiötä kalliimmaksi, sillä maksut ovat keskimäärin samalla tasolla, Kietäväinen muistuttaa.

 

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Markku Salomaa, p. 040 752 4455

Toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 0400 486 043