Kuntaliiton, Kevan ja Kuntajohtajat ry:n kysely kuntajohtajien työhyvinvoinnista 2022 on käynnistynyt

Työkyky
Työkyky

Kuntaliitto on lähettänyt Kuntajohtajien työhyvinvointikyselyn kaikille Suomen kunnan- ja kaupunginjohtajille. Kyseessä on Kuntaliiton ja Kevan kyselytutkimus, joka on toteutettu 2–3 vuoden välein aina vuodesta 2007 alkaen, viimeksi loppuvuonna 2020.

Kyselyyn voi vastata touko-kesäkuussa 2022 ja kyselytuloksia julkaistaan Kuntajohtajapäivillä elokuussa.

Vuoden 2022 kysely koostuu seuraavista osa-alueista:

  • työkyky ja työn vaativuus
  • päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmän toimivuus
  • johtoryhmätyöskentely
  • johtajasopimus ja kehityskeskustelu
  • häirintä ja uhkailu
  • voimavarat ja työssä jaksaminen
  • ajankohtaiset muutokset ja työuranäkymät.

Saadut tulokset antavat arvokasta tietoa Suomen kuntajohtajien työhyvinvoinnin tilasta ja kehityssuunnista. Tulosten perusteella suunnitellaan yhteistyössä Kevan ja Kuntajohtajat ry:n kanssa, millä keinoin kuntajohtajien työhyvinvointia voidaan tukea.